• Türkçe
  • English

 

Fakültemizdeki tüm bölümlerin müfredatına eklenen zorunlu stajdan muafiyet ile ilgili olarak Dekanlığımızdan gelen bilgilendirmeyi aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. Konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarınızla görüşebilirsiniz.

Daha önce zorunlu staj dersi olmayan bölümlerde;

a.      Staj yapmış ve stajı kabul edilen öğrencilerin (40 iş günü staj yapmamış olsa bile) stajlarının yeni programdaki staj dersine sayılması.

b.      Staj yapmamış fakat son sınıfta olan öğrencilerin (daha önce 7. veya 8. yarıyıldan aktif olarak ders almış olan öğrenciler) fakülteye dilekçeyle başvurmaları halinde staj dersinden muaf tutulmaları. (Önemli not: Program değişikliği sonucunda müfredattan kaldırılan veya seçmeli ders haline gelen dersleri 7. ve 8. yarıyıldaki derslere intibak yapılmış öğrenciler bu kapsamda değerlendirilemez)

c.      Staj yapmamış ve son sınıfa yeni gelmiş öğrencilerin yeni programdaki staj dersini almaları.