• Türkçe
  • English

 

Öğretim Üyeleri için Metot Seminerleri

Sayın Prof. Dr. Tülin URAL ve Sayın Prof. Dr. Cengiz ERİŞEN tarafından düzenlenecek  bu eğitim seminerleri serisinde, bilimsel bir araştırma sürecinde anketin hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar, deneysel yöntemler, yapısal eşitlik modellemesi kullanmanın yararları ve AMOS ile çözümlemeleri gibi konular işlenecektir. 

1. 4 Kasım Çarşamba 14:00-15:30 - Anket Yöntemi ve Sosyal Bilimlerde Genellenebilirlik (Prof.Dr. Cengiz ERİŞEN)

2. 11 Kasım Çarşamba 14:00-15:30 - Yapısal Eşitlik Modellemesi: Nedir, Ne İçin Kullanılır ve AMOS Programı ile Nasıl Çözümlenir? (Prof.Dr.Tülin URAL)

3. 18 Kasım Çarşamba 14:00-15:30 - Deneysel Yöntem ve Nedenselliğin Kurgulanması (Prof.Dr. Cengiz ERİŞEN)

4. 25 Kasım Çarşamba 14:00-15:30 - Araştırma Dizaynında Aracı ve Düzenleyici Etkileri Anlamak: SPPS ve AMOS Programları ile Örnek Çözümlemeler (Prof.Dr.Tülin URAL)

Seminerler GOOGLE MEET üzerinden yapılacaktır. Katılmak için: 

meet.google.com/smg-wtbj-bsn