• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 244
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilere temel muhasebe altyapısını göstermektir. Derslerde, muhasebenin bir karar verme aracı olarak vurgulanması amaçlanmaktadır. Dönem boyunca, temel finansal tablolar, temel muhasebe kavramlar ve ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi gösterilmektedir.  

Dersin İçeriği: 

Muhasebenin tanımı; muhasebe denklemi, kurum işlemlerinin kaydı ve defter hesapları; düzenleyici girişler; genel geçici mizan ve finansal tabloların hazırlanması; dönem sonu hesapların kapatılması; ticari aktiviteler; stok maliyetlemesi; amortisman yöntemleri.  Şirket yapısında muhasebe departmanın önemi. Aktif, Pasiflerin, Gelir ve hakkında bilgiler verme. Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlama. 

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Muhasebe kavramını açıklar. Muhasebe türlerini açıklamak. Muhasebe işlemlerinin işletmeler ve kişiler için önemini anlatmak.

1,3

1,2,3

1,2,3

Aktif, pasif hesapların, bilanço, ve gelir tablosunun işlevlerini anlatmak.

1,16

1,2,3

1,2,3

Muhasebe sisteminin temel dinamiklerini anlatmak. İşletme sürecinde muhasebenin rolünü anlatmak.

18

1,2,3

1,2,3

İşletmenin kuruluşunda ve sonunda gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek.

4

1,2,3

1,2,3

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Temel Muhasebe Eşitliği

 

2

Muhasebe Kavramı ve Prensipleri

 

3

Muhasebe Döngüsü

 

4

Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, Tek Düzen Muhasebe

 

5

Nakit İşlemler,  ve  Menkul Kıymetlerin Muhasebeleştirilmesi

 

6

Stokların Muhasebeleştirilmesi

 

7

Gelecek Dönemlere ait Giderlerin Muhasebe Kayıtları

 

8

Ara Sınav

 

9

Satışlar, Satış İadeleri, Satış İskontoları

 

10

Satışların Maliyeti

 

11

Stoklar

 

12

Duran Varlıklar

 

13

Karlılık Analizler

 

14

Sınav

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Principles of Accounting (19th Edition) Wild, Shaw, Chiappetta

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.

Ödevler

Konulara ilişkin ayrı ödevler

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Kısa Sınav

2

20

Ödev

5

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Programın Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.   X        
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.   X        
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir.       X    
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir. X          
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.   X        
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.     X      
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.   X        
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.   X        

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ödev 1 4 4
Ara Ödev 2 6 12
Final Ödevi 5 4 20
       
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,56
Dersin AKTS Kredisi     5