• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 369
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere modern zaman serisi ekonometrik tekniklerini ileri düzeyde öğretmek ve uygulatmaktır.

Dersin İçeriği: 

Derste AR, MA, ARMA, ARIMA, gibi tek degişkenli ekonometrik teknikler yanında, VAR, ECM, SURE, farklı eşbütünleşme teknikleri ile ARCH ve GARCH uygulamaları işlenecektir.Ekonometrik uygulamalar gerçek veri setleri kullanılarak  genellikle iktisat teorileri için yapılmaktadır. Uygulamaların uygun bir ekonometrik paket program ile bilgisayar laboratuvarında yapılması teşvik edilmektedir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Zaman serisi ekonometrik modellemelerinin önemini kavramak 2,3,4 1, 2, 3, 12 A, C
Farklı zaman serisi ekonometrik modeller arasında uygun seçim yapma 2,3,4 1, 2, 3, 12 A, C
Uygulamada karşılaşılan ekonometrik problemleri çözme becerisi 2,3,4 1, 2, 3, 12 A, C
Uygun bir ekonometrik paket programı  üst düzeyde kullanabilme 2,3,4 1, 2, 3, 12 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Basit ve çoklu regresyon tekniklerinin gözden geçirilmesi Asteriou 2011 Bölüm 1-8
2 Basit ve çoklu regresyon tekniklerinin gözden geçirilmesine devam Asteriou 2011 Bölüm 1-8
3 ARIMA Modellerine giriş Asteriou 2011 Bölüm 13
4 ARIMA Modellerine devam Asteriou 2011 Bölüm 13
5 ARIMA Modellerine devam Asteriou 2011 Bölüm 13
6 Ara sınav  
7 VAR  Modellemesi Asteriou 2011 Bölüm 15
8 Nedensellik analizi Asteriou 2011 Bölüm 15
9 Birim kök analizi Asteriou 2011 Bölüm 16
10 Eşbütünleşme ve ECM analizi Asteriou 2011 Bölüm 17
11 Eşbütünleşme ve ECM  analizine devam Asteriou 2011 Bölüm 17
12 ARCH ve GARCH Modellemeleri Asteriou 2011 Bölüm 14
13 ARCH ve GARCH Modellemelerine devam Asteriou 2011 Bölüm 14
14 Final sınavına hazırlık  

Kaynaklar

Ders Kitabı Asteriou, D., Hall, S.G. (2011) Applied Econometrics 2nd edition, Palgrave Publishing, New York.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ekonometri okuma parçaları ve ekonometrik paket program kullanma kılavuzları
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 1 40
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.        x  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          x
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.         x
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          x
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.      x    
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.         x  
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.       x  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 1 15 15
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5