• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

İktisadi Düşünce Tarihinin Eleştirel Değerlendirilmesi

Dersin İçeriği: 

16. Yüzyıldan 21. Yüzyıla İktisadi Düşüncenin Gelişimi

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, yerleşik iktisadı değerlendirmek için gerekli metodolojik bir çerçeveye sahip olacaklardır. 2, 4, 5, 7 1, 2, 3 A
Öğrenciler Ortodoks ve Heterodoks iktisat okullarını karşılaştırma yetisine sahip olacaklardır.  2, 4, 5, 7 1, 2, 3 A
Öğrenciler, iktisadi düşünce tarihinde önemli rol oynayan iktisatçılar, yaklaşımlar ve tarihsel dönüm noktaları hakkında bilgi edinecektir.  2, 4, 5, 7 1, 2, 3 A

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Çerçevesi: İktisadî Düşünce Tarihinin Metodolojik Temelleri (İktisadî Düşünce Tarihi Çalışmalarına Mutlakçı ve Göreceli Yaklaşımlar)  Hunt and Lautzenheizer, 1. Bölüm
2 Eski Yunan'da ve Ortaçağlarda İktisadî Düşünce Hunt and Lautzenheizer, 1. Bölüm
3 Merkantilist Doktrin ve Fizyokratik İktisadî Düşünce Hunt and Lautzenheizer, 2. Bölüm
4 Klasik Politik İktisat I: Adam Smith Hunt and Lautzenheizer, 3. Bölüm
5 Klasik Politik İktisat II: David Ricardo Hunt and Lautzenheizer, 5. Bölüm
6 Klasik Politik İktisat III: Malthus, Say ve Senior  Hunt and Lautzenheizer, 6. Bölüm
7 Ara Sınav  
8 Klasik Politik İktisat'ın Eleştirileri: Karl Marx’ın Düşünce Sistemi Hunt and Lautzenheizer, 9. Bölüm
9 Klasik İktisattan Neoklasik İktisada Geçiş Konuya İlişkin Okumalar Verilecektir
10 Neoklasik Marjinalist İktisat I: Leon Walras and Genel İktisadi Denge  Hunt and Lautzenheizer, Ch. 10. Bölüm
11 Neoklasik Marjinalist İktisat II: Alfred Marshall ve Kısmî Denge Hunt and Lautzenheizer, 10 and 11. Bölüm
12 Thorstein Veblen ve Kurumsalcılık Hunt and Lautzenheizer, 12. Bölüm
13 20. Yüzyılda Makroiktistta Gelişmeler:  J. M. Keynes ve Keynescilik Hunt and Lautzenheizer, 15. Bölüm
14 Piero Sraffa ve Klasik Politik İktisadın Yeniden Canlanışı Hunt and Lautzenheizer, 16. Bölüm

Kaynaklar

Ders Kitabı E.K. Hunt and Mark Lautzenheizer, History of Economic Thought: A Critical Perspective Third Edition, 2011, M. E. Sharpe
Diğer Kaynaklar Vedit İnal, Ders Notları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Bir vize bir final.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.  X        
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir. X        
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.        X  
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5