• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 373
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Finansal kurumlar ve piyasaların işleyişi, kuralları, politika araçları, diğer piyasalarla olan etkileşimi; temel finansal kuramlar ve kavramlar yoluyla analitik bir biçimde analiz edilerek, Türkiye ve dünya üzerinden örneklerle karşılaştırmalı olarak işlenir.

Dersin İçeriği: 

Finansal piyasaların yapısı ve yasal mevzuatı, finansal araçlar ve fiyatlandırma yöntemleri, merkez bankaları, ticari bankalar ve özel finansal kurumların işleyişi ve politika araçları, sosyal güvenlik kurumları, finansal aracılar, finansal yönetim, türev piyasaları, küresel finans uygulamaları ve krizler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Finansal kurumlar ve piyasaların işlev ve araçlarını anlama  becerisi  1,4,6 1,2,3 A, C
Güncel piyasa konularının finansal okuryazarlık kapsamında değerlendirebilme becerisi 1,2,4,6 1,2,3 A, C
Finansal krizleri doğuran nedenleri öğrenir 1,4,6 1,2,3 A, C
Finansal piyasalar ve reel piyasalar arasındaki etkileşim ve koordinasyonu öğrenir 1,4,6 1,2,3 A, C
Finansal piyasaların işleyişine ilişkin temel iktisadi yaklaşım ve teorileri öğrenir 1,4,6 1,2,3 A, C
Finansal piyasalarındaki düzenliyici kurumların kurumsal işleyiş ve önemini öğrenir 1,4,6 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal piyasalara giriş, likitide, faiz,  yasal mevzuat ve kurumlar: SPK, BİST, BDDK  Daha sonra açıklanacak
2 Finansal risk kavramı ve ölçümü, mevzuat ve uygulamalar, açık hesap, avans, kredi, bono, factoring, repo, VDMK Daha sonra açıklanacak
3 Tahvil çeşitleri, mevzuat ve uygulama, anüte, valör, çevirim fiyat Daha sonra açıklanacak
4 Hisse senedi mevzuat ve uygulamaları, borsanın işleyişi, teknik ve temel analiz, teorik yaklaşımlar Daha sonra açıklanacak
5 Türev finans piyasaları, riskten korunma, arbitraj, vadeli piyasalar, takas, opsiyon, swap, libor Daha sonra açıklanacak
6 SPK ve BDDK görev ve yetkileri Daha sonra açıklanacak
7 BİST görev ve yetkileri, piyasa uygulama araçları Daha sonra açıklanacak
8 Ara sınav  
9 Yatırım fonlarının kuruluş ve işleyiş yapıları, A, B tipi fonlar, dengeli fonlar, genel amaçlı fonlar Daha sonra açıklanacak
10 TCMB mevzuatı ve piyasadaki önemi, para politikası araçları ve etkinliği Daha sonra açıklanacak
11 Ticaret bankaları mevzuatı ve bu bankaların finansal araçları, mevduat, kredi çeşitleri Daha sonra açıklanacak
12 Yatırım bankaları ve özel  finas kurumları  kuruluş ve işleyiş yapıları Daha sonra açıklanacak
13 SGK ve özel emeklilik fonlarının kuruluş ve işleyiş yapıları Daha sonra açıklanacak
14 Tekrar  

Kaynaklar

Ders Kitabı Daha sonra açıklanacak
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders notları
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   70
Yıl İçinin Başarıya Oranı   30
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.          x
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.        x  
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.          
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          x
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.           x
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 0 0 0
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 10 10
Ödev 5 2 10
Final 1 50 50
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5