• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 375
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

İktisadi coğrafya iktisadi faaliyetlerin ülkeler arasında dağılımını mevki ve mekan bazında örgütlenme açısından inceler.

Dersin İçeriği: 

Coğrafi iktisat iktisadi faaliyetlerin mekan üzerinde rastgele dağılmadığı gözleminden hareket eder. Bu ders coğrafi iktisadın temel ilkelerine bütünleşik açıdan bir giriş sağlayarak bu alanda son zamanlarda gerçekleşen önemli gelişmeler ile alternatif çekirdek modelleri ve bunların uygulama sonuçlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda coğrafi iktisat alanında dünya genelinde ortaya çıkan sorunlar vaka çalışmalarıyla ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Coğrafi İktisadın temel kavramlarını analiz eder. 1, 2, 4, 6 1, 2, 3, 12 A, C
Coğrafya ve ekonomi ilişkisini açıklar. 1, 2, 4, 6 1, 2, 3, 12 A, C, KS
Uluslararası ticaret iktisadın temel modelleri analiz eder. 1, 2, 4, 6 1, 2, 3, 12 A, C, KS
Kalkınmanın coğrafi dinamikleri açıklar. 1, 2, 4, 6 1, 2, 3, 12 A, C, KS
Coğrafi iktisadın temel modelleri analiz eder. 1, 2, 4, 6 1, 2, 3, 12 A, C, KS
Ekonomik coğrafyanın politik etkileri analiz eder. 1, 2, 4, 6 1, 2, 3, 12 A, C, KS

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Coğrafi, Ticaret ve Kalkınma S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press; 2009 (2rd edition). 
2 Coğrafi ve İktisat Teorisi S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press; 2009 (2rd edition). 
3 Coğrafi ve İktisat Teorisi S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press; 2009 (2rd edition). 
4 Kalkınmanın coğrafi dinamikleri  S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press; 2009 (2rd edition).
5 Kalkınmanın coğrafi dinamikleri S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press; 2009 (2rd edition).
6 Kentsel ekonomi ve tarihsel gelişimi P. Knox, J. Agnew, L. McCarthy, The Geography of the World Economy, Hodder Education, 2008 (5th edition).
7 Kentsel ekonomi ve tarihsel gelişimi P. Knox, J. Agnew, L. McCarthy, The Geography of the World Economy, Hodder Education, 2008 (5th edition).
8 Ekonomik faaliyetin mekansal dağılımı P. Knox, J. Agnew, L. McCarthy, The Geography of the World Economy, Hodder Education, 2008 (5th edition).
9 Karşılıklı bağımlılık dinamiği: çevresel dönüşüm P. Knox, J. Agnew, L. McCarthy, The Geography of the World Economy, Hodder Education, 2008 (5th edition).
10 Tarım, endüstrileşme, hizmetler D. Mackinnon, A. Cumbers, An Introduction to Economic Geography: Globalization, Uneven Development and Place, Pearson Education Limited; 2007.
11 Ulaşım ve haberleşme gelişimi P. Knox, J. Agnew, L. McCarthy, The Geography of the World Economy, Hodder Education, 2008 (5th edition).
12 Ulaşım ve haberleşme gelişimi F. P. Stutz, B. Warf, The World Economy: Resources, Location, trade, and Development, Pearson Education, Inc. 2007 (5th edition). 
13 Kaynakların kullanımı ve dağıtımı F. P. Stutz, B. Warf, The World Economy: Resources, Location, trade, and Development, Pearson Education, Inc. 2007 (5th edition).
14 Tekrar, soru-cevap F. P. Stutz, B. Warf, The World Economy: Resources, Location, trade, and Development, Pearson Education, Inc. 2007 (5th edition). 

Kaynaklar

Ders Kitabı S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press; 2009 (2rd edition).  P. Knox, J. Agnew, L. McCarthy, The Geography of the World Economy, Hodder Education, 2008 (5th edition).
Diğer Kaynaklar D. Mackinnon, A. Cumbers, An Introduction to Economic Geography: Globalization, Uneven Development and Place, Pearson Education Limited; 2007.  F. P. Stutz, B. Warf, The World Economy: Resources, Location, trade, and Development, Pearson Education, Inc. 2007 (5th edition). 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders Notları.
Ödevler Konu sonu soruları.
Sınavlar Sınav soruları.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 40 10
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.          X
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.        X  
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.          
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          X
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.           X
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 40 0,5 20
Ödev 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5