• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 379
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

DOVIZ KURU EKONOMISINE GENEL BAKIS VE BIR ALANINDA ARASTIRMA VE SUNUM YAPMA BECERISININ KAZANDIRILMASI

Dersin İçeriği: 

Uluslararası döviz kuru piyasalarında teorik yaklaşım ve döviz kurlarının belirlenmesini açıklayan farklı yaklaşımların kurlardaki dalgalanmaların ekonomiye etkisini izlemek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Uluslararası Para Sistemi, Avrupa Para Sistemi, Parite Koşulları, Döviz Kuru Rejimleri ve Döviz Kuru Belirleme konularında bilgi ve anlayış geliştirmiş olacaklardır. 1,2,3,4 1, 2, 3 A, C
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, farklı rejimlerdeki döviz kuru davranışlarını analiz etme ve alternatif döviz kuru belirleme modellerini karşılaştırma becerilerini geliştirmiş olacaklardır. 1,2,3,4 1, 2, 3 A, C
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler Döviz kuru politikalarını karşılaştırma ve analiz etme becerilerini geliştirmiş olacaklardır. 1,2,3,4 1, 2, 3 A, C
Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler, Döviz kuru rejimleri ve politikalarına hakim olacaklardır. 1,2,3,4 1, 2, 3 A, C
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler Açık Ekonomi Makroekonomisi ve Uluslararası Para Sistemi konularında analiz ve yorumlama yeteneklerini geliştirmiş olacaklardır. 1,2,3,4 1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Ödemeler Dengesi ve Döviz Kurları  
3

Döviz Kuru ve Yabancı Kur Piyasaları

 
4 Döviz kuru belirlemesi: Alım gücü paritesi  
5 1. Ara Sınav   
6 Döviz kuru belirlemesi: Parasal Yaklaşım  
7 Döviz kuru belirlemesi: Portföy dengesi yaklaşımı  
8 Gelir emilim yaklaşımı döviz kurları.  
9 Döviz kuru esnekliği yaklaşımı ve marshal lerner koşulu  
10 Döviz kuru üzerinden geçiş etkisi.  
11 2. Ara Sınav  
12 Mudell Fleming modeli.  
13 Farklı döviz kuru sistemleri  
14 Yükselen piyasa ekonomilerinde döviz kurları ve küresel krizler.  

Kaynaklar

Ders Kitabı Sarno, Lucio and Taylor, Mark P., 2003. The Economics of Exchange Rates, Cambridge
Diğer Kaynaklar MacDonald, Ronald, 2007. Exchange Rate Economics Theories and Evidence, 2nd Edition, Routledge Taylor and Francis Group, UK.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 80
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 10
Ödevler 1 10
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.        x  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          x
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.         x
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          x
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.      x    
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.         x  
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.       x  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 2 6 12
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 2 2
Ödev 1 6 6
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     127
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,08
Dersin AKTS Kredisi     5