• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 341
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrencileri uluslararası ekonomik entegrasyon, farklı ticaret teorileri ve uluslararası finansın temel bileşenleri hakkında bilgilendirmek. 

Dersin İçeriği: 

Uluslararası İktisada Giriş dersi şu soruları cevaplamaya çalışır: Birinci ve ikinci küreselleşme dönemleri arasındaki temel farklar nelerdir? Ulusal ekonomiler arasındaki ticaret akımlarını belirleyen faktörler nelerdir? Ticaret engellerinin olası etkileri nelerdir? Bu gibi korumacı politikaların kazan ve kaybedenleri kimlerdir? Finans ve ticaret akımları ulusal ekonomide nasil kayıt altına alınmaktadır veya bir ülkenin ödemeler dengesi nasıl belirlenir? Döviz kurlarının başlıca belirleyenleri nelerdir?

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uluslararası ekonomik ortamı anlar. 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Uluslararası ekonomik kurumları kavrar. 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Standart ticaret teorilerini ve yeni ticaret teorisini öğrenir.  1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Ticaret engellerinin refaha olan etkilerini tartışır.  1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Bir ülkenin ödemeler dengesini analiz etmeyi öğrenir. 1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS
Döviz kuru belirlemeyi anlar.  1, 2, 4, 6 1, 2, 3 A, KS

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dünya Ekonomisine Giriş Chapter 1
2 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Uluslararası Ekonomik Kurumlar Chapter 2
3 Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ticaret Kazanımları Chapter 3
4 Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ticaret Kazanımları Chapter 3
5 Karşılaştırmalı Üstünlük ve Faktör Sahipliği Chapter 4
6 Karşılaştırmalı Üstünlük ve Faktör Sahipliği Chapter 4
7 Ara Sınav  
8 Karşılaştırmalı Üstünlüğün Ötesinde  Chapter 5
9 Tarif ve Kota Teorisi Chapter 6
10 Tarif ve Kota Teorisi Chapter 6
11 Ticaret ve Ödemeler Dengesi Chapter 9
12 Ticaret ve Ödemeler Dengesi Chapter 9
13 Döviz Kurları ve Döviz Kuru Sistemleri Chapter 10
14 Döviz Kurları ve Döviz Kuru Sistemleri Chapter 10

Kaynaklar

Ders Kitabı Gerber, J., International Economics, 7th edition, Pearson, 2018. 
Diğer Kaynaklar Krugman, P.R., Obstfeld, M. and M.J. Melitz, International Economics: Theory and Policy, 11th edition, Pearson, 2018. 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders notları 
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.          x
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          x
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.          
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.      x    
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.         x  
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 7 105
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     156
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,24
Dersin AKTS Kredisi     6