• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 352
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders, giriş düzeyinde klasik lineer regresyon bilgisine sahip ekonometri öğrencilerine daha üst düzeyde ekonometrik teknik ve beceri kazanmaları için dinamik ve zaman serisi modellerini öğretmeyi amaçlar.

Dersin İçeriği: 

 Zaman serisi analizi, otoregresif (AR), hareketli ortalamalar (MA), rasgele yürüyüş (RW) ve vektör otoregresif (VAR) modellerini içerir. Zaman serilerinin ilave konuları vektör eş-bütünleme (VEC) ve Arch/Garch modelleridir. Ampirik çalışma yapabilmek için bu derste ekonometri paket programı kullanılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Zaman serileri, eşzamanlı ve panel veri ile zaman kesitleri ekonometri tekniklerini kullanma becerisi 3,4,6 1, 2, 3, 12 A, B
Farklı ekonometrik yöntemleri karşılaştırma ve ayrıştırma becerisi 3,4,6 1, 2, 3, 12 A, B
Hipotez testleri için model belirleme becerisi 3,4,6 1, 2, 3, 12 A, B
Ekonometrik modellere iktisadi yorum yapabilme ve eleştirme becerisi 3,4,6 1, 2, 3, 12 A, B
Ekonometri paket programları üst düzeyde kullanma becerisi 3,4,6 1, 2, 3, 12 A, B

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Zaman Serisi Verileri ile Temel Regresyon Analizi Wooldridge 2003 Bölüm 10
2 Zaman Serisi Verileri ile Temel Regresyon Analizi Wooldridge 2003 Bölüm 10
3 OLS'yi Zaman Serisi Verileriyle Kullanma ile İlgili Diğer Sorunlar Wooldridge 2003 Bölüm 11
4 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Wooldridge 2003 Bölüm 12
5 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Wooldridge 2003 Bölüm 12
6 Zaman Kesitleri: Panel Veri Yöntemleri Wooldridge 2003 Bölüm 13
7 Ara Sınav  
8 Enstrümantal Değişkenlerin Tahmini ve İki Aşamalı En Küçük Kareler Wooldridge 2003 Bölüm 15
9 Enstrümantal Değişkenlerin Tahmini ve İki Aşamalı En Küçük Kareler Wooldridge 2003 Bölüm 15
10 Eşzamanlı Denklem Modelleri Wooldridge 2003 Bölüm 16
11 İkili Yanıt modelleri için Logit ve Probit Modelleri Wooldridge 2003 Bölüm 17
12 İkili Yanıt modelleri için Logit ve Probit Modelleri Wooldridge 2003 Bölüm 17
13 İleri Zaman Serisi Konuları Wooldridge 2003 Bölüm 18
14 Final sınavına hazırlık çalışması  

Kaynaklar

Ders Kitabı Wooldridge, J. M. (2003) Introductory Econometrics, Thomson, South-Western, 2nd edition, (Int. edition).
Diğer Kaynaklar Johnston,  Jack  and  John  DiNardo,  Econometric  Methods,  4th  Edition,  McGraw-Hill, 1997.

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ekonometri okuma parçaları ve ekonometrik paket program kullanma kılavuzları
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 1 40
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.  X        
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.  X        
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.         X
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.  X        
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir. X        

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 1 15 15
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     170
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,8
Dersin AKTS Kredisi     7