• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 414
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı dünyada Türkiye'de emeğin karşılaştığı sorunları analiz etmek, sunulan önerileri değerlendirmek ve problemlerin çözümlerine katkıda bulunmaktır.

Dersin İçeriği: 

Ders İngiltere'de endüstriyel işgücünün ortaya çıkışını inceleyerek başlar ve hızla işgücünün günümüzdeki sorunlarına yönelir. Devlet kontrollerinin kaldırılmasına yönelik neoliberal gündem, kapatılan fabrikaların işgücü üzerindeki etkileri; işyerindeki cinsiyet sorunları; evlerde ve kayıt dışı ekonomide çalışan işçilerin sorunları tartışıldıktan sonra küreselleşmenin ve serbest ticaret anlaşmalarının işgücü üzerindeki üzerindekine dönülür. Ders şirketlerin sosyal sorumluluklarının, işgücünün haklarının ve çocuk emeğinin tartışılmasıyla sona erer.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Küreselleşme ve serbest ticaretin işgücü üzerindeki etkilerinin anlaşılması. 1,4,5 1,2,3 A, C
Devlet kontrollerinin kaldırılmasına yönelik neoliberal politikaların ve fabrika kapatılmalarının işgücü üzerindeki etkilerinin anlaşılması. 1,4,5 1,2,3 A, C
Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de işgücüne ilişkin sorunların anlaşılması. 1,4,5 1,2,3 A, C
Kayıtdışı ekonomideki işgücü sorunlarının anlaşılması. 1,4,5 1,2,3 A, C
İşgücüne ilişkin sorunlarda, şirketlerin ve hükümetlerin sorumluluklarının anlaşılması. 1,4,5 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

  Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: İşgücünün Ortaya Çıkışı E. P. Thomson,  The Making of the English Working Class, Parts I and II 
  2 Devlet Kontrollerinin Kaldırılmasına Yönelik Neoliberal  Politikalar ve İşgücü

      Webster, E., R. Lambert, and A. Bezuidenhout. 2008. “Chapter 3: The Return of  Market  Despotism.”  Grounding

Globalization:  Labour in the Age of Insecurity. Oxford: Blackwell Publishing.

 Panitch, L. & Konings, M. 2009. “Myths of Neoliberal Deregulation”. New Left Review 57 May-June. 67-83. 

  3 Gelişmekte Olan Ülkelerde İşgücü Sorunları Gereffi, Gary. 1994. “The organization of buyer-driven commodity chains: How the US
  Retailers shape overseas production networks” in Commodity Chains and Global Capitalism, ed. Gereffi and Kornzeniewic, pp. 95-122.
  Roberts, S. and Thoburn, J. T. 2004, Globalization and the South African textiles industry: impacts on firms and workers. Journal of International Development,16: 125–139. 
  4 Fabrikaların Kapanması ve İşsizlik Gilda Haas, Plant Closures: Myths, Realities and Responses, South End Press, 1985.
 David Bailey, Gill Bentley, Alex de Ruyter & Stephen Hall, “Plant closures and taskforce
  responses: an analysis of the impact of and policy response to MG Rover in
  Birmingham”,  Regional Studies, Regional Science, Volume 1, Issue 1, 2014.
  5 Cinsiyet ve İşyeri Sorunları Anthony Giddens, Michel Duneier and Richard Appelbaum, Introduction to Sociology, Ch. 10, “Gender Inequality”, Norton, 2014, 9th Edition.
  Kimberly Christensen, “He-cession? She-cession? The Gendered Impact of the Great
  Recession in the United States”, Review of Radical Political Economics, September 2015, vol. 47 : 368-388 
  6 Ev Hizmetleri: Cinsiyet ve Bakıcılık İşleri Tomei, M, and P. Belser, 2011. “New ILO standards on decent work for domestic workers.”   International Labour Review, 150(3-4): 431-438.
 Ehrenreich, Barbara and Arlie Russell Hochschild. 2003. “Introduction.” Global Woman:   Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy. New York: Metropolitan
  Books. 1-13.

 
  7 Ara Sınav  
  8 Kayıtdışı Ekonomide İşgücü Centeno, M.A., A. Portes. 2006. “The informal economy in  the shadow of the state”.
   Patricia-Fernandez-Kelly & Jon Shefner (eds.) Out of the Shadows: Political Action and the Informal Economy in Latin America. Pennsylvania: Pennsylvania University Press. 23-48.
 Cross, J.C., S. Pena. 2006. “Risk and regulation in informal and illegal markets”.
  Patricia-Fernandez-Kelly & Jon Shefner (eds.) Out of the Shadows: Political Action and the Informal Economy in Latin America. Pennsylvania: Pennsylvania University Press.   49-80.
  9 Küreselleşme ve İşgücü  Bieler, Andreas. 2012. “The EU, global Europe, and processes of uneven and combined  development: The problem of transnational  labour solidarity”. Review of International Studies, vol.38 (9), pp.1-23. 
  10 Serbest Ticaret Anlaşmaları ve İşçi Haklaru  Polaski, Sandra. 2004. “Protecting labor rights through trade agreements: An analytical
  guide”. Journal of International Law and Policy, July 14.
 Doumbia-Henry, Cleopatra & Eric Gravel. 2006. “Free trade agreements and labour rights:   Recent developments”. International Labour Review, vol.145 (3), pp.185-206.

 
  11 Proletrarsızlar 

Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class, London: Bloomsbury Academic, 2011, Chs. 1-4.
 R. Milkman, “Immigrant Workers, precarious Work and the US Labor Movement”

Globalizations, v. 8, n.3, 2011 

  12 Şirket Sorumluluğu ve İşgücü

 Moura-Leite, Rosamaria C. and Robert C. Padgett. 2011. “Historical background
  of corporate social responsibility”. Social Responsibility Journal, vol.7 (4),
 pp.528-539.
 Anner, Mark. 2012. “Social responsibility and global workers’ rights: Corporations’
  precarious quest for legitimacy with labor control”, Politics and Society, pp.1-36.

  13 Çocuk Emeği, İşçi ve İnsan Hakları  Brooks, Ethel C. 2007. “Children, schools and labored questions”. In Unraveling the   Garment Industry: Transnational Organizing and Women’s Work, Minneapolis/London: University of Minnesota Press, pp.2-25.
  Lawrance, Benjamin N. 2010. “From child labor ‘problem’ to human trafficking ‘crisis’: Child advocacy and anti-trafficking legislation in Ghana”.  In International Labor&Working-Class History, No.78, pp. 63-88. 
  14  Final sınavına hazırlık  

Kaynaklar

Ders Kitabı Bu derste, kitaplardan bölümler ve makaleler işlenecektir.
Diğer Kaynaklar Sömestrden sömestre değişecek olan ek makaleler belirtilecektir. 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders kitapları, kitaplar, dergi makaleleri, ders notları.
Ödevler  
Sınavlar Bir Dönem Ortası ve bir de Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   70
Yıl İçinin Başarıya Oranı   30
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.          x
2 ktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.        x  
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.         x
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          x
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.      x    
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.     x      
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.     x    

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 25 25
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 0 0 0
Final 1 35 35
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6