• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 422
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı öğrencinin Türkiye ekonomisi hakkındaki bilgisini ve bakış açısını geliştirmektir. Dönem sonunda, öğrencinin Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomileri hakkında doğru ve objektif yorum yapabilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin Türkiye’nin gelişme süreci ile ilgili bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders Türkiye ekonomisinin büyüme ve kalkınma dinamiklerini anlatmaktadır. Dersin ilk bölümünde Türkiye Ekonomisi’nin tarihsel değişim süreci anlatılmaktadır. Dönemin diğer bölümünde ise Türkiye ekonomisindeki bazı güncel konular ve politikalar analiz edilmektedir. Makroekonomik veriler, ekonomik reformlar ve küresel krizlerin Türkiye üzerindeki etkileri bu dersin odak noktasıdır. Dönem içinde, Latin Amerika ve Asya’daki gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri incelenecek ve Türkiye ekonomisi ile karşılaştırılacaktır. Makroekonomik istikrar, ekonomik reformlar, özelleştirme, düzenlemeler ve gelir eşitsizliği gibi güncel konular analiz edilecektir. Türkiye’nin ticaret politikası, gelir dağılımı ve Türkiye ekonomisindeki sermaye hareketleri, finansal globalizasyon, doğrudan yabancı yatırımlar, yoksulluk, işsizlik ve gayri resmi sektör incelenecektir.

 

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilmek.  1, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 12 A, C
Türkiye Ekonomisi ile ilgili araştırma ve çalışma yapıp, sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilme becerisi kazanmak.  1, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 12 A, C
Türkiye ile benzer ülkelerin karşılaştırmasını ve vaka incelemelerini yapabilmek. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 12 A, C
Bilgi çağında ve küreselleşen dünyada Türkiye ekonomisi ile ilgili bilgileri değerlendirmek; eksiklerini tamamlamak ve hızlı çözüm üretebilmek. 1, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 12 A, C
Türkiye Ekonomisi ile ilgili konuları yeterli düzeyde Türkçe ve İngilizce bilgisi ile aktarabilmek, tartışabilmek ve değerlendirebilmek. 1, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 12 A, C
Türkiye'nin sosyo-ekonomik kalkınma sürecindeki bireysel sorumluluğunun farkında olmak ve toplumsal ve profesyonel hayatta kabul gören kavramları uygulayabilmek.  1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 12 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye Ekonomisi’ne Giriş Ön hazırlık olarak öğrencilerin bir sonraki haftaya anlatılacak olan konuyu kitaplarından okuyarak derse gelmeleri gerekmektedir.

 

2 Türkiye Ekonomisi’nin Tarihsel Gelişimi
3 Türkiye Ekonomisi’nin Yapısı ve Sanayi Politikası
4 Türkiye’nin Planlı İktisadı Kalkınma Dönemleri   
5 1980 Sonrası Sanayileşme Politikası ve Temel Sektörler  
6 1. Ara Sınav  
7 Türkiye’nin Para ve Mali Politika Uygulamaları  
8 Liberalizasyon Politikaları ve Yapısal Uyum  
9 Türkiye’nin Kamu Sektöründeki Büyüme  
10 Özelleştirme Politikası  
11 Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Politikaları  
12 2. Ara Sınav  
13 Türkiye’nin Makroekonomik Performansı  
14 IMF Programı ve Güncel Gelişmeler  

Kaynaklar

Ders Kitabı William Hale, 1982, The Political and Economic Development of Modern  Turkey, London, Croom-Helm.
Yakup Kepenek, and Nurdan Yentürk, 2000, Türkiye ekonomisi, 10th edition, Remzi Kitabevi.
Diğer Kaynaklar Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Uluslararası Para Fonu, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü vb. 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Dönem içinde çeşitli makaleler incelenmektedir.
Ödevler Dönem içinde verilmektedir.
Sınavlar İki ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) - -
Ödevler 1 10
  Toplam 50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.          X
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.       X  
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          X
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.          X
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.           X
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 2 5 10
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 5 3 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,2
Dersin AKTS Kredisi     7