• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 464
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı öğrencilere Sosyal dünyadaki ekonomik içerikli insan davranışlarının kültürel altyapısı üzerine düşünme pratiği kazandırmaktır. İnsan davranışlarındaki değişkenlik ve belirlenemezcilik göz önünde bulundurularak değişik kültürlerin ve tarihsel dönemlerin “kabul edilen” iktisadi davranışlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Tarihsel-sosyolojik perspektiften ekonomik modeller, kültürel bir kategori olarak iktisadi davranış, tarihsel olarak değişen iktisadi bağlamlar 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kültürel pratikler ile iktisadi pratiklerin bütünlüğü kavratılır   1, 2, 3 A, C
Tamamen günlük hayata dair iktisadi kararların altındaki kültürel bağlam gösterilir   1, 2, 3 A, C
Kültürel-iktisadi davranış kalıplarının tarih içinde değişmeleri gösterilir   1, 2, 3 A, C
Bugün geçerli farklı ekonomik sistemlerin tarih içerisinde oluşma rotaları öğretilir   1, 2, 3 A, C
Günlük ekonomik kararların ekonomi-dışı sebeplerine dair analitik olmayan, bütüncül bir bakış geliştirilir.    1, 2, 3 A, C
Tarihe kültürel-ekonomik bir perspektifle yaklaşma yöntemleri gösterilir   1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Dersin kapsam ve metodunun anlatımı.  
3 Dersin teorik kapsamının incelenmesi. Teorik okumalar
4 Tüketim kavramına antropolojik bir bakış. Kültürel tüketim teorileri 
5 Avcı-toplayıcı kültürler. Konuyla ilgili iki farklı teorik yaklaşım
6 Köylülük Köylülükle ilgili sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik modeller
7 Ara Sınav  
8 Hayvancı toplumlar. Göçebelik, savaşçılık, “Devlet”
9 Film analizi. “Züğürt Ağa” filmi üzerinden Yeniden Dağıtımcı Ekonomik kültür
10 Esnaflar ve Loncalar Bir Sosyolojik tip olarak esnaf ve zenaatkar
11 Kapitalist ve kapitalist dışı ekonomik-sosyal sistemler. Kapitalizm üzerine klasik teoriler
12 Endüstriyalizm Bir sosyal sistem olarak endüstriyel  toplum
13 Film Analizi “Modern Zamanlar” filmi üzerinden endüstriyel toplum
14 Post endüstriyel ekonomi ve toplum. Yeni ekonomi, bilgi toplumu, esnek üretim ve yönetim sistemleri

Kaynaklar

Ders Kitabı Derste birçok kaynak üzerinden hazırlanmış sunumlar kullanılmaktadır
Diğer Kaynaklar Bir kitap ve makaleler listesinden öğrenciye okumalar verilmektedir. 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler Öğrenci verilen kitap listesinden en az bir kitap (ya da üç makale) okuyup rapor hazırlamak zorundadır. Bu rapor Vize notunun yarısını oluşturmaktadır 
Sınavlar Vize, Final, Kitap raporu

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 10
Ödevler 1 10
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5