• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RSCH 410
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı temel bilgi kaynaklarının tanıtılması, yararlanma yöntemleri ve elde edilmesi, doğru bilgiye ulaşma metotları, bilgiyi alma, anlama, yararlanama, ifade etme ve yazma teknikleri.

Dersin İçeriği: 

Bu ders temel olarak farklı disiplinlerde anketler yürütmek için bazı temel sosyal araştırma ilkelerini (ampirik yaklaşım, sosyal araştırma türleri, kavramlar, ölçüm süreci) öğretmeyi amaçlamaktadır. Ampirik ve kavramsal bir makale yazmanın temel kurallarını açıklamak için ampirik araştırma makalelerinin bazı örnekleri sınıfta tartışılacaktır. Veri analizi yöntemleri hakkında iyi bir fikre sahip olmanız için belirli bir süre ayrılacaktır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilginin tanımı ve bilgi kaynaklarını bilir. 4, 1 1, 2, 3 A, C
Kaynakça yazımını bilir. 5, 1 1, 2, 3 A, C
Veri toplama tekniklerini bilir. 3 1, 2, 3 A, C
Araştırma Tasarım Çeşitlerini öğrenir 3 1, 2, 3 A, C
Hipotez ve veri analizi tekniklerini bilir 3 1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
2 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
3 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
4 Metodolojinin Anlamları  Bölüm 4
5 Metodolojinin Anlamları  Bölüm 4
6 Literatür Taraması Bölüm 5
7 Anket Araştırması Bölüm 10
8 Ara Sınav  
9 Nicel / Nitel Ölçüm ve Örnekleme Bölüm 7/8
10 Nicel / Nitel Ölçüm ve Örnekleme Bölüm 7/8
11 Reaktif Olmayan Araştırma ve İkincil Analiz Bölüm 11
12 Saha Araştırma ve Odak Grupları  Bölüm 13
13 Nicel Verilerin Analizi Bölüm 12
14 Nicel Verilerin Analizi Bölüm 12

Kaynaklar

Ders Kitabı Sekeran, U. & Bougie, R. (2015). Research methods for business: A skill building approach. (6th.ed.), John Wiley & Sons, Inc. (ISBN: 978-1-119-94225-2)
Diğer Kaynaklar

Neuman, W.L. (2011). Social Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches) (7th.ed.), Pearson, International Edition (ISBN 978-0-205-78683-1)

Cooper, D. R. & Schindler, P. S (2011). Business Research Methods (11th.ed.), McGraw Hill, Co. International Edition (ISBN: 978-0077-128922-1).

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Dersin hocası tarafından dağıtılacaktır.
Ödevler Dersin hocası tarafından dağıtılacaktır.
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 35
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 5 20
  Toplam 55
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl İçinin Başarıya Oranı   55
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Öğrenciler araştırma yöntemlerinin  temel kavram ve süreçlerini tanımlayarak  araştırma literatürü ile ilişkendirebilirler.         X
2 Öğrenciler, sosyal bilimler ortamını şekillendiren araştırma metodolojisini ve bu bilgi yoluyla karar verebilme becerilerini gösterebilirler.     X    
3 Öğrenciler farklı disiplinlerden üyelerle etkin iletişim kurma ve uyum içinde çalışma yeteneklerini gösterebilirler.       X  
4 Öğrenciler araştırma soruları ile ilgili problemleri tanımlayabilir, veri toplayabilir, verileri analiz etmek için gerekli yöntemleri seçebilir, sonuçları değerlendirebilir ve gerekli uygulamaları belirleyebilir ve fikirlerini etkili bir şekilde iletebilir.         X
5 Öğrenciler araştırma etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarını ve bu konularda aktif rol alabilirler.       X  
6 Öğrenciler mesleki alanlarındaki güncel olayları ve gelişmeleri takip etmek ve fikirlerini bilimsel araştırma yöntemiyle iletmek için İngilizce yeterliliklerini ortaya koyabilirler.     X    
7 Öğrenciler bağımsız çalışma, proje, araştırma ve benzeri çalışmaları yürütebilecek yeterli disiplin ve sorumluluk  gösterebilirler.     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 10 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 1 12 12
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4