• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
STAT 411
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilerin istatistiksel analizin ileri uygulamalarını gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır. Bu derste çıkarımsal istatistikler, hipotez testlerinin gözden geçirilmesi, bir ve iki örneklemli testler, çoklu regresyon ve korelasyonlar, Ki-kare normallik ve homojenlik testleri, iki yönlü varyans analizi, post-hoc Anova( tek yönlü )testleri, örnekleme bu derste yer verilecektir.

Dersin İçeriği: 
Hipotez testleri, bir ve iki örneklemli testler, çoklu regresyon ve korelasyonlar, Ki-kare normallik ve homojenlik testleri, iki yönlü varyans analizi, post-hoc Anova testleri, örnekleme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Sonuçları

Program Öğrenme Sonuçları

Öğretim Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

Çıkarımsal istatistiğin temel kavramlarını açıklamak

 

   

Hipotez testlerini öğrenme, bir ve iki örneklemli testler yapmak

 

   

Çoklu regresyon ve korelasyonları analiz etmek

 

   

Ki-kare normallik ve homojenlik testlerinin hesaplamasını yapmak

 

   

Varyans analizi kavramını açıklamak , post-hoc Anova testleri yapmak

 

   

Normal dağılım ve standart normal dağılım ile ilgili problemleri çözmek

 

   

Örnekleme tekniklerini açıklamak

 

   
 

Dersin Akışı

Haftalık

Konular

Çalışma Materyalleri

1

Olasılık dağılımları incelemesi

İstatistiğin temel kavramları

2

Merkezi Limit teoremi, güven aralıkları incelemesi

Veri Toplama

3

Hipotez testi için ek konular

Veri Toplama

4

Korelasyon ve regresyon analizi, bilgisayar uygulamaları

 Varyans analizi

5

Tek yönlü, iki yönlü varyans analizi

 Varyans analizi

6

ANOVA, bilgisayar uygulaması için post-hoc testleri

Varyans analizi

7

Anova tablosunun değerlendirilmesi ve testler

Varyans analizi

8

Ara Sınav

 

9

Acil durum testleri

 Chi-Kare Dağılımı

10

Parametrik olmayan İstatistikler, bilgisayar uygulamaları

 İstatistiğin temel kavramları

11

Kruskal Wallis ve Wilcoxon testleri

 Parametrik olmayan İstatistikler

12

Örnekleme, bilgisayar uygulaması

Varyans

13

Simülasyon, bilgisayar uygulamaları.

 Olasılık, istatistiğin temel kavramları

14

Tekrar

İstatistiğin temel kavramları

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR

Kitaplar

 Elemantary Statistics, Bluman, McGraw-Hill, 8th Edition

Ek Kaynaklar

 Ders Notları, bilimsel hesap makinesi