• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
STAT 410
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, betimsel istatistiklerle ilgili temel istatistiksel prosedürlerdir; günlük ve mesleki yaşamda sonuç verilerini toplama, organize etme, analiz etme ve çizme becerisine sahip olmak. Ayrıca, olasılık teorisinin temelleri ve temel olasılık dağılımları öğretilecektir.

Dersin İçeriği: 

Ders, kavramların sezgisel olarak açıklandığı ve örneklerle desteklendiği teorik bir yaklaşım kullanmamaktadır. Derslerde resmi bir kanıt olmayacaktır. Alıştırmalar işletme, ekonomi, eğitim, psikoloji, mühendislik, sosyoloji ve bilgisayar bilimlerinden gelen sorunları içerir. Binom, Poisson, Multinom, Hipergeometrik ve Normal Dağılım örnekleri gibi olasılık dağılımları ile karşılaşılacaktır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Lecture, 2: Question-Answer1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Lab. Vaka Analizi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

İstatistiğin temel kavramlarını tanımlama

1, 2, 3

A

Grafik ve tabloları okuyabilme ve analiz edebilme

1, 2, 3

A

Verilerin dağılım şeklinin belirlenmesi, mod hesaplama, ortalama, medyan

1, 2, 3

A

Varyans, standart sapma, permütasyon ve kombinasyonların hesaplanmasını yapma

1, 2, 3

A

Olasılık teorisi fikrini kazanma

1, 2, 3

A, C, E

Kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarının sonuçları hakkında karar verme

1, 2, 3, 5

A, C, E

Gerçek hayatla ilgili normal dağılım uygulamalarını yapma 1, 2, 5 A, C, E
 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Olasılık ve İstatistiğin Doğası

Kitap ve Slaytlar

2

Frekans Dağılımları ve Grafikler SPSS Uygulamaları

Kitap ve Slaytlar

3

Veri Tanımı, varyans ve Standart sapma SPSS Uygulamaları, mod, ortalama, medyan

Hesap Makinesi

4

Keşifsel Veri Analizi

Kitap ve Slaytlar

5

Sayım Teknikleri ağaç diyagramları

Kitap ve Slaytlar

6

Permütasyonlar ve kombinasyonlar

Hesap Makinesi

7

Ara Sınav

 

8

Örneklem Uzayı ve Olasılık

Kitap ve Slaytlar

9

Olasılık Dağılımları, Beklentiler

Hesap Makinesi

10

Şartlı olasılık

Hesap Makinesi

11

Binom Dağılımı ve SPSS Uygulamaları

Hesap Makinesi

12

Poisson, Hipergeometrik ve Multinom Dağılım SPSS Uygulamaları

Hesap Makinesi

13

Normal Dağılım ve uygulamaları, SPSS Uygulamaları

Hesap Makinesi, MS Excel

14

Hipotez testlerine giriş, SPSS Uygulamaları

Hesap Makinesi, MS Excel

Kaynaklar

Ders Notu

Allan G. Bluman, Elemantary Statistics, 10TH or last Edition, McGraw-Hill, ISBN:0-256-23430-2

 Diğer Kaynaklar      

Lecture notes, scientific calculator, SPSS open sources

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders Konuları İçin Yönergeler ve Ek Örnekler

Ödevler

Kitapta yer alan Ödevler
Sınavlar

Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Ödevler 5

20

 

Toplam

60

Finalin Başarıya Katkısı

 

40

 

Toplam

100

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

3

15

45

Ara Sınav

1

10

10

Ödev 5 3 15

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

125

Total İş yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5