• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere bir işletmenin sürekli değişen iş dünyası ile etkileşim halinde nasıl faaliyet gösterebildiğini aşağıdaki konular çerçevesinde tanıtmaktır:İşletme ve yönetimde temel konular ve fonksiyonlar – temel liderlik ve yönetim becerileri, vizyon ve etik standartlar, stratejik yönetimde temel süreçler, yönetim fonksiyonlarında başlıca kurallar ve kavramlarPazarlama, İnsan Kaynakları, Üretim, Muhasebe ve Finans gibi temel fonksiyonların işletmedeki stratejik rolü

Dersin İçeriği: 

Üretimden satışa, muhasebeden insan kaynaklarına, pazarlamadan finansa, uluslararası işten yönetim bilgi sistemlerine kadar işletmenin geniş bir perspektifte keşfedilmesi; işletmenin tanımının, kar amaçlı organizsyonlar ile kar amaçlı olmayan organizasyonlar ve girişimci işletmeler arasındaki farklılıkların sunulması, işletmenin tarihi gelişiminin sunulması.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Çağdaş işletme ve iş dünyası ile ilgili başlıca konuları ve unsurları bütüncül bir bakış açısıyla tanımlamak

1,2,3

A,B,C

Şirketler-toplum-ekonomi-ekonomik sistem arasındaki etkileşimleri kavramak.

1,2,3

A,B,C

Uluslararası işletmenin önemini, ulusların ve şirketlerin uluslararası pazarlara giriş nedenlerini açıklamak ve bu pazarlara giriş türlerini karşılaştırmak.

1,2,3

A,B,C

Uluslararası ticarette karşılaşılan engelleri açıklamak ve bu engelleri azaltmak amacıyla faaliyet gösteren örgüt ve ekonomik toplulukları tanımak.

1,2,3

A,B,C

İş etiğini etkileyen faktörler, bireylerin etik gelişim aşamaları, işyerinde karşılaşılabilecek etik ikilemler ve işletmenin paydaşlarına karşı sorumluluklarını kavramak.

1,2,3

A,B,C

Çağdaş işletmenin kurulması ve yapılandırılmasında temel konular, küçük işletmelerin ve girişimcilerin ekonomiye katkıları ve Internetin işletmedeki rolünü kavramak.

1,2,3

A,B,C

Yönetim fonksiyonları, yönetim hiyerarşisinde planlama rolleri, yönetimde başarı için gereken yetkinlikler, stratejik planlama süreci, liderlik, şirket kültürü ve organizasyon yapısı gibi temel işletme ve yönetim konularını kavramak.

1,2,3

A,B,C

İnsan Kaynakları, Pazarlama, Üretim, Muhasebe ve Finans gibi temel fonksiyonların işletmedeki rol ve görevlerini kavramak.

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş – Çağdaş İşletmede Güncel Konular

İşletmede temel kavramlar

2

İşletme ve Mikroekonomi

İşletme ve mikroekonomide temel kavramlar

3

İşletme ve Makroekonomi: Ekonomik Göstergelerin ve Ekonomi Politikalarının İş ve İşletme Üzerindeki Etkileri

İşletme, iş yönetimi ve makroekonomide temel kavramlar

4

Uluslararası İşletme, Ticaret ve Pazarlama

Uluslararası ticarette temel kavramlar

5

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

Şirket paydaşları

6

İşletmenin Kurulması ve YapılandırılmasiKücük Ölçekli İşletmelerin Yapısı ve Yönetimi, Franchising ve Küçük İşletmeler

Küçük, orta ve büyük ölçekli işletme tanımları

7

Girişimciliğin Ekonomi ve İş Dünyasındaki Roluİşletmede İnternetin Rolü

Girişimcilik ve elektronik işletmenin tanımı

8

Ara Sınav

 

9

İşletme ve Yönetim – Yönetim Hiyerarşisinde Temel Görevler, Yönetim Becerileri ve Fonksiyonları, Planlama Türleri, Stratejik Planlama Süreci

Yönetim hiyerarşisinde kademeler ve planlamanın önemi

10

İşletme ve Yönetim – Liderlik, Şirket Kültürü ve Organizasyon Yapısı Türleri, Yönetim Bilişim Sistemlerinin İşletmedeki Rolü

Liderlik, şirket kültürü ve organizasyon yapısının tanımı

11

İnsan Kaynakları Bölümünün İşletmedeki Rolü

İnsan Kaynakları yönetiminin tanımı ve önemi

12

Pazarlama Bölümünün İşletmedeki Rolü

Pazarlama kavramının oluşumu ve “4P”

13

Muhasebe ve Finansal Bilgilerin Kullanımı

Muhasebe ve Finans ile ilgili temel tanımlar

14

Teknoloji ve Üretim Yönetimi

Üretim sürecinin stratejik rolü

 

Kaynaklar

Ders Notu

L.E. Boone and D.L. Kurtz. Contemporary Business. John Wiley and Sons, 2011 (Fourteenth Edition)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

25

Ödev

1

25

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

 

X

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

 

X

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

X

 

 

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

X

 

 

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

 

X

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

X

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

10

2

20

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

168

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7