• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 123
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin Türk hukukunun temellerini pratik ve teoride öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Temel hukuk prensipleri,hukukanlayışı ve hukuk muhakemesinin esasları,genel hukuk prensipleri, adalet ve eşitlik kavramı hukukun kaynakları, hukukun ortaya çıkışı, işlevi, düzenleyici karakteri, hukukun meşruluğu, sosyal düzen kavram ıhukuk başlangıc ıdersinin konusunu oluşturmaktadır.Ders,hukuk metodolojisinin temel prensiplerine özet niteliğinde birgirişle desteklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Hukukun temel ilkeleri konusunda ana bilgilere hâkim olunur.

2,12

1,2,3

A

2) Türk hukukunun temel prensipleri ve kurumlarına ilişkin olarak temel bir bakış açısına sahip olunur.

2,12

1,2,3

A

3) Hukuk normları yorumlanabilinir.

2,12

1,2,3

A

4) Somut bir olayda ilgili hukuk dalları saptanabilir.

2,12

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Toplumsal düzen kuralları

 

2

Hukuk kurallarının çeşitleri

 

3

Hukuk sistemleri

 

4

Hukukun kaynakları/ 1

 

5

Hukukun kaynakları/ 2

 

6

Hukukun dalları

 

7

Yargı örgütü/1

 

8

Yargı örgütü/2

 

9

Dava türleri/1

 

10

Dava türleri/2

 

11

Hukuki olaylar, fiiller ve işlemler/1

 

12

Hukuki olaylar, fiiller ve işlemler/2

 

13

Kişilik kavramı/1

 

14

Kişilik kavramı/2

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

GÖZLER, Kemal; İngilizce Karşılıklarıyla Hukukun Temel Kavramları

Diğer Kaynaklar

DİNÇKOL, Abdullah; Temel Hukuk Bilgisi

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

 

30

Toplam

 

30

Finalin Başarıya Oranı

 

70

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

30

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

 

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

 

 

x

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

 

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

x

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

2

2

Final

1

8

8

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5