• Türkçe
  • English

Bölümümüz öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Emine Esra Karadeniz, 18 Ocak 2018'de ODTÜ'de gerçekleştirilen "Türkiye'de Girişimcilik" çalıştayına katılmıştır. 

Çalıştayın amacı aşağıda verilmiştir:

Son 10 yılda Türkiye’de girişimcilik faaliyetlerinin artırlması amacıyla  devlet,  üniverstiteler ve  özel sektör tarafından çok çeşitli programlar düzenlenmekte ve destekler verilmektedir. Ne ulusal ne de uluslararası Türkiye’nin girişimcilik hikayesini teoriden kopmadan detaylı bir şekilde aktaran bir çalışma bulunmaktadır. Bu kapsamda literatürde bu boşluğu kapatmak amacıyla Türkiye'nin girişimcilik yol haritasını anlatacak bir kitap yazmaya karar verilmiştir. Bu kitap, Türkiye’de akademisyenler ve öğrenciler kadar, konuya ilgi duyan sayısız uygulamacı, politika yapıcı ve hatta girişimciler tarafından ilgiyle karşılanacağını düşünüyoruz. 

Bu amaç doğrultusunda ilk çalıştayımızı Ankara, ODTÜ TEKNOKENT-ATOM da gerçekleştirmiş bulunmaktayız.