• Türkçe
  • English

 

BASIN BÜLTENİ

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi sayılan Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) projesini yürüten ülkeler Güney Koren’nin başkenti Seul’de 28-31 Ocak tarihinde toplandılar. Toplantıya Yeditepe Üniversitesinden Prof.Dr. Esra Karadeniz katılmıştır.

Bu proje,  Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB), Yeditepe Üniversitesi’nin akademik desteği ve TEB (Türk Ekonomi Bankası)’in katkılarıyla yürütülmektedir.  Kamu (KOSGEB)- Üniversite (Yeditepe Üniversitesi) -Özel sektör (TEB)  İşbirliğine örnek olan GEM projesi, Türkiye’de girişimcilik eko siteminin geliştirlmesi için, devlet yönetimi,  yerel yönetimler, akademik çevreler ve özel sektör için önemli bir referans kaynağıdır.

Küresel girişimcilik Monitörü (GEM) projesinin ülke girişimcilik politakasına etkileri konusunda yazılan raporda, Türkiye’nin girişimcilik eko sisteminin son 10 yıl içinde hızlı bir şekilde gelişme kaydettiği belirtilmiştir.

Yapılan araştırmaya göre, girişimcileri destekleyen finans kaynaklarının varlığı, çeşitliliği ve ulaşılabilirliği 2006 yılına göre en fazla ilerleme kaydeden girişimcilik alt koşuludur.   Türkiye 2006 ve 2016 yıllarında projeye katılan aynı 23 ülke ile karşılaştırıldığında, Türkiye finansal destek açısından 2006 yılında listenin sonunda iken, 2016 yılında araştırmaya katılan 23 ülke arasında, piyasada girişimcileri destekleyen finans kaynaklarının varlığı bakımından 7.sıraya yükselmiştir.

Finansal destek alt yapı koşulundan sonra, hükümet destekleme politikaları en fazla ilerleme kaydeden ikinci girişimcilik alt yapı koşuludur.  Destekleme politikaları açısından, yeni ve büyüyen firmalar için destekler gerek devlet yönetimi gerekse yerel yönetimler seviyesindeki politikalar içinde öncelikli olma doğrultusundadır.

2017/18  Küresel Raporunun temel bulguları ise, özellikle faktör odaklı ekonomilerde (Dünya Ekonomik Forumu tarafından sınıflandırılan  az gelişmiş ekonomiler) iş yaratma beklentilerinin seviyesinde endişe verici bir düşüş gözlemlenmiştir. 2017 yılı 2016 yılı ile karşılaştırılduğında, iki önemli  değişiklik gözlenmiştir:  Önümüzdeki beş yıl içinde herhangi bir iş yaratmayı beklemeyen girişimcilerin sayısı 2016'da% 43'ten 2017'de% 64'e yükselmiş; ve önümüzdeki beş yıl içinde altı veya daha fazla iş yaratmayı bekleyenlerin sayısı 2016'da% 19 iken 2017'de% 11'e düşmüştür. Bu değişiklikler daha fazla girişimcinin kendi başlarına çalışmayı tercih ettiğini veya ağyapı-ilişkiler ağları ile,  teknolojinin yardımı  ve yaşam tercihi olarak  bunu sağlayabileceklerini belirtmişlerdir.

Girişimciliğin iş yaratma gücü, ekonomik büyüme ve dünyadaki istikrar için gerekli olduğunu bundan dolayı politika yapıcıları ve özel paydaşlar, dikkatlerini, girişimcilerin çabalarını destekleyen ekosistemi güçlendirecek politikalara ve uygulamalara odaklanmalıdırlar.

Raporlara http://gemconsortium.org/   adresinden ulaşılabilir.

 

  • GEM 2017/2018 Global Report
  • The Influence of GEM on Policy