Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT 421
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Nesne yönelimli programlama (OOP) "eylemler" yerine nesneler ve mantıktan çok veri etrafında düzenlenmiştir. Öğrencilere nesne yönelimli programlamadaki kavramlar, temel söz dizimi arka plandaki düşünce süreçleri tanıtılacak, Java gibi nesne yönelimli dillerdeki nesneye yönelimli programlama teknikleri konularında temel bilgi verilecektir. Laboratuar ve proje geliştirme üzerinde durulacaktır.

Dersin İçeriği: 

Nesne yönelimli programlamanın tanımı. Nesne yönelimli programlama kavramlarına giriş. Modüler programlama tasarımına yaklaşımlar. Nesneyle ilgili temel kavramlar: Nesneler, sınıflar, sınıflararası hiyerarşi, kalıtım, ve soyut sınıflar, fonksiyonlar, operator aşırı-yüklemeleri, sanal fonksiyonlar, sanal tabanlı sınıflar ve dönüşüm, tekli ve çoklu kalıtım ve nesne hiyerarşileri, nesne tabanlı program geliştirme, Java uygulamaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Kullanıcının ihtiyacına uygun yazılımları geliştirir.

1,2,3

A,B,C,D,E

Kalıtım - inheritance (is-a), kompozisyon - composition (has-a) ve çokşekillilik (polymorphism) kavramlarını kullanarak nesneye yönelik Java uygulamaları geliştirir. İş parçacıklarını (threads) ve yordamları etkin olarak kullanarak modüler sistem geliştirir

1,2,3

A,B,C,D,E

Bir proje problemini ele alarak bütünleşik bir çözüm üretir.

1,2,3

A,B,C,D,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1)

Programlama ve Nesne Yönelimli Programlamada (OOP) lojistik konulara giriş.

Ders notları, kitap

2)

Java programlama kavramlarına giriş; işletim sistemi; programlamada kullanılan araçlar, giriş ve çıkış.

Ders notları

3)

Sınıflar ve nesnelere giriş.

Ders notları

4)

Kontrol Deyimleri

Ders notları

5)

Yöntemler (Yordamlar)

Ders notları

6)

Diziler

Ders notları

7)

OOP- Kalıtım

Ders notları

8)

Özyineleme

Ders notları

9)

Ara dönem Sınavı

 

10)

Sınıflar ve Nesneler: Olay güdümlü programlama

Ders notları

11)

OOP- Çokşekillik

Ders notları

12)

Dosyalar ve veri akımları

Ders notları

13)

Bilgi kapsülleme ve Proje Çalışması

Ders notları

14)

Sunumlar

 

15)

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

John Lewis , William Loftus, Java Software Solutions: Foundations of Program Design Pearson (7ci Baskı)

 

Diğer Kaynaklar

P. J. Deitel and H. M. Deitel, Java How to Program, 9.cu Baskı. Pearson Education. http://docs.oracle.com/javase/tutorial/

http://www.java.com/en/download/manual.jsp.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders web sitesi, ders notları

Ödevler

Ödevler

Sınavlar

Ara sınav, final

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

35.71

Dönem projesi

2

28.58

Ödev

5

35.71

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

30

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

70

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

E-TİCARET ve TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Lisans mezunu, Güncel e-Ticaret ortamını tanımlama

 

 

 

 

 

X

2

E-TİCARET VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Lisans mezunu, Konu ve terminolojiyi işlem ve yönetim kararları içerisinde gözden geçirme

 

 

 

 

X

 

3

E-TİCARET VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Lisans mezunu, JavaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML dökümanlarını kullanabilecek teknikleri uygulama

 

 

 

X

 

 

4

E-TİCARET VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Lisans mezunu, Transform ve sunum dillerinin gösterimini anlama

 

 

 

 

X

 

5

E-TİCARET VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Lisans mezunu,  E-Ticaretin çıktıları, sınırlılıkları, çıkarımları ve risklerini belirleme

 

 

 

 

 

X

6

E-TİCARET VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Lisans mezunu, Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.

 

 

 

 

 

X

7

E-TİCARET VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Lisans mezunu, Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

X

8

E-TİCARET VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Lisans mezunu, Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.

 

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

6

6

Ödev

5

6

30

Dönem projesi

2

6

12

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

161

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,44

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6