• Türkçe
  • English

Tarihçe

Üniversitemizin kuruluş yılı olan 1996 yılında akademik faaliyetlerine başlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ilerleyen yıllarda yeni bölüm ve öğretim üyelerini bünyesine katmıştır. 1996-1997 Akademik Yılı’nda Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, İngilizce İşletme ve İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerindeki lisans programları hayata geçirilirken, 2000-2001 Akademik Yılı’nda Almanca İşletme Enformatiği, 2005-2006 Akademik Yılı’nda Kamu Yönetimi ve 2009-2010 Akademik Yılı’nda Almanca Uluslararası İşletme bölümlerinin de katılımıyla, lisans programlarının sayısı artmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki dört bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir. Bu programlara ek olarak Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi, İngilizce dışında eğitim veren bölümlerimizdir.

Kuruluşundan bu yana, uzmanlık ve birikimleriyle, fakültemizin ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında emeği geçen dekanlarımıza katkılarından ötürü teşekkür ederiz.

 

 

 

 

  

Prof. Dr. Doğan ALTUNER

1996-2003

Prof. Dr. Vural F. SAVAŞ

2003 (Vekaleten)

 

   

Prof. Dr. Haluk ÜLMAN

2003-2006

Prof. Dr. Ülkü DİCLE

2006-2007

 

   

Prof. Dr. Reşat KAYALI

2007-2010

Prof. Dr. Kadir Aykut TOP

2010-2013

Prof. Dr. Şükran Nilvana ATADENİZ

2013-2016

Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA

2016-2021

 

Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin yüksek öğretimin her aşamasındaki öğrenciler arasında tercih edilirliği, kurulduğu 1996 yılından beri, sürekli olarak artış göstermiştir. Yeditepe İİBF mezunları, ilk mezunlarımızı verdiğimiz 2000 yılından beri, gerek kamu sektöründe, gerek özel sektör kuruluşlarında ya da müteşebbis olarak, Türk ve uluslararası iş hayatında yerlerini almıştır.

Fakültemiz misyon, vizyon ve değerleri ışığında gelecek dönemlerde de, ulaştığı akademik kalite ve bilimsel gelişme hedeflerini yükseltme ve sürekli iyileşme yönündeki kararlılığını sürdürmektedir.