• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere bir işletmenin sürekli değişen iş dünyası ile etkileşim halinde nasıl faaliyet gösterebildiğini aşağıdaki konular çerçevesinde tanıtmaktır: İşletme ve yönetimde temel konular ve fonksiyonlar – temel liderlik ve yönetim becerileri, vizyon ve etik standartlar, stratejik yönetimde temel süreçler, yönetim fonksiyonlarında başlıca kurallar ve kavramlar , Pazarlama, İnsan Kaynakları, Üretim, Muhasebe ve Finans gibi temel fonksiyonların işletmedeki stratejik rolü

Dersin İçeriği: 

Üretimden satışa, muhasebeden insan kaynaklarına, pazarlamadan finansa, uluslararası işten yönetim bilgi sistemlerine kadar işletmenin geniş bir perspektifte keşfedilmesi; işletmenin tanımının, kar amaçlı organizsyonlar ile kar amaçlı olmayan organizasyonlar ve girişimci işletmeler arasındaki farklılıkların sunulması, işletmenin tarihi gelişiminin sunulması.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Performans

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Çağdaş işletme ve iş dünyası ile ilgili başlıca konuları ve unsurları bütüncül bir bakış açısıyla tanımlamak
8 1,2,3 A,B,C
  1. Şirketler-toplum-ekonomi-ekonomik sistem arasındaki etkileşimleri kavramak.
4 1,2,3 A,B,C
  1. Uluslararası işletmenin önemini, ulusların ve şirketlerin uluslararası pazarlara giriş nedenlerini açıklamak ve bu pazarlara giriş türlerini karşılaştırmak.
2, 3 1,2,3 A,B,C
  1. Uluslararası ticarette karşılaşılan engelleri açıklamak ve bu engelleri azaltmak amacıyla faaliyet gösteren örgüt ve ekonomik toplulukları tanımak.
5 1,2,3 A,B,C
  1. İş etiğini etkileyen faktörler, bireylerin etik gelişim aşamaları, işyerinde karşılaşılabilecek etik ikilemler ve işletmenin paydaşlarına karşı sorumluluklarını kavramak.
7,8 1,2,3 A,B,C
  1. Çağdaş işletmenin kurulması ve yapılandırılmasında temel konular, küçük işletmelerin ve girişimcilerin ekonomiye katkıları ve Internetin işletmedeki rolünü kavramak.
2, 3 1,2,3 A,B,C
  1. Yönetim fonksiyonları, yönetim hiyerarşisinde planlama rolleri, yönetimde başarı için gereken yetkinlikler, stratejik planlama süreci, liderlik, şirket kültürü ve organizasyon yapısı gibi temel işletme ve yönetim konularını kavramak.
1,2, 3 1,2,3 A,B,C
  1. İnsan Kaynakları, Pazarlama, Üretim, Muhasebe ve Finans gibi temel fonksiyonların işletmedeki rol ve görevlerini kavramak.
1 1,2,3 A,B,C

 

 

Dersin Akışı

 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Çağdaş İşletmede Güncel Konular İşletmede temel kavramlar
2 İşletme ve Mikroekonomi İşletme ve mikroekonomide temel kavramlar
3 İşletme ve Makroekonomi: Ekonomik Göstergelerin ve Ekonomi Politikalarının İş ve İşletme Üzerindeki Etkileri İşletme, iş yönetimi ve makroekonomide temel kavramlar
4 Uluslararası İşletme, Ticaret ve Pazarlama Uluslararası ticarette temel kavramlar
5 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Şirket paydaşları
6 İşletmenin Kurulması ve YapılandırılmasiKücük Ölçekli İşletmelerin Yapısı ve Yönetimi, Franchising ve Küçük İşletmeler Küçük, orta ve büyük ölçekli işletme tanımları
7 Girişimciliğin Ekonomi ve İş Dünyasındaki Roluİşletmede İnternetin Rolü Girişimcilik ve elektronik işletmenin tanımı
8 Ara Sınav  
9 İşletme ve Yönetim – Yönetim Hiyerarşisinde Temel Görevler, Yönetim Becerileri ve Fonksiyonları, Planlama Türleri, Stratejik Planlama Süreci Yönetim hiyerarşisinde kademeler ve planlamanın önemi
10 İşletme ve Yönetim – Liderlik, Şirket Kültürü ve Organizasyon Yapısı Türleri, Yönetim Bilişim Sistemlerinin İşletmedeki Rolü Liderlik, şirket kültürü ve organizasyon yapısının tanımı
11 İnsan Kaynakları Bölümünün İşletmedeki Rolü İnsan Kaynakları yönetiminin tanımı ve önemi
12 Pazarlama Bölümünün İşletmedeki Rolü Pazarlama kavramının oluşumu ve “4P”
13 Muhasebe ve Finansal Bilgilerin Kullanımı Muhasebe ve Finans ile ilgili temel tanımlar
14 Teknoloji ve Üretim Yönetimi Üretim sürecinin stratejik rolü
15 Tekrar  
16 Final  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu L.E. Boone and D.L. Kurtz. Contemporary Business. John Wiley and Sons, 2011 (Fourteenth Edition)
Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Ödev 1 25
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.       X  
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.     X    
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir. X        
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir. X        
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır. X        
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.     X    
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.     X    
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.     X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 10 2 20
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     168
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,72
Dersin AKTS Kredisi     7