• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin yönetim bilimine ilişkin temel kavramlar, ilkeler, modeller, kuramlar ve yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrolden oluşan işletmenin dört fonksiyonunun, yönetimin tarihi alt yapısının, örgütsel kültür ve çevrenin yanı sıra küresel çevrede yönetimin, sosyal sorumluluk ve etik, karar verme gibi konuların anlaşılması, liderlik teori ve uygulamalarının aktarılması. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Performans, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrencilerin temel yönetim kavramları, ilkeleri, modelleri, kuramları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması.
1,2, 5 1, 2, 3 A, B, C
  1. Öğrencilerin planlama, örgütleme, yön verme ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması.
1,2,4 1, 2, 3 A, B, C
  1. Öğrencilerin karar verme, liderlik ve iletişim gibi konularda temel beceriler geliştirmelerinin sağlanması.
1,2,4 1, 2, 3 A, B, C
  1. Öğrencilerin etik, toplumsal sorumluluk, uluslararası işletme ve yönetim kuram ve uygulamalarını şekillendiren dış çevreye ilişkin konularda bilgi sahibi ve duyarlı olmalarının sağlanması.
1,2,4 1, 2, 3 A, B, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş:  Derse genel bir bakış ve uygulamalı çalışma  
2 Yönetim  
3 Toplumsal Sorumluluk ve Yenetimde Etik  
4 Karar Verme  
5 Stratejik Yönetim  
6 Stratejic Yönetim (Devam)  
7 Planlama  
8 Örgütsel Yapı ve Tasarım  
9 Ara Sınav  
10 Liderlik  
11 Motivasyon  
12 Örnek Olay Sunum ve Tartışmaları    
13 Üretim Yönetimi ve Kontrol

Örnek Olay Sunum ve Tartışmaları  

 
14 Örnek Olay Sunum ve Tartışmaları    
15 Genel Tekrar  
16 Final  

 

 

Kaynaklar

Ders Notu Hitt, Michael A., J. S. Black and L. W.,Porter (2009).  MANAGEMENT,  Second Edition , Pearson, Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar Konularla İlgili Vaka Çalışmaları, Makaleler

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Vaka Okumaları
Ödevler Seçilen güncel konular hakkında projeler
Sınavlar -

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Ödev 1 25
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.       X  
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.       X  
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir. X        
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir. X        
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır. X        
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.     X    
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.     X    
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.     X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     131
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,24
Dersin AKTS Kredisi     5