• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, öğrencilerin örgütleri, örgüt yapılarını ve örgütsel süreçleri anlamaları için gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Örgütler, örgütsel yapılar ve süreçlere ilişkin temel bilgilerin anlaşılması, örgütsel yapının unsurlarının, etkin örgütsel tasarımın belirleyicilerinin, yöneticilerin kullanabilecekleri yapısal tasarımların ve bu tasarımların geçerli olacağı koşulların sunulması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrencilere örgüt kuramlarına, örgüt yapılarına ve örgüt süreçlerine ilişkin temel bilgiler kazandırmak.
2,3 1,2,3,4 A, B, C
  1. Öğrencilerin örgüt yapılarının temel unsurları, etkin örgütlenmenin koşulları, yapısal tasarım seçenekleri ve gerekleri konularında bilgi edinmelerini ve beceri geliştirmelerini sağlamak.
2,3 1,2,3,4 A, B, C
  1. Öğrencilerin örgütsel yapının çeşitli boyutları ile örgütün yapısal özelliklerini etkileyen büyüklük, teknoloji, çevre, amaçlar, stratejiler ve kültür gibi faktörleri yakından tanımalarına, çözümlemelerine ve geleceğin yöneticileri olarak bunları nasıl kullanabileceklerine ilişkin bilgi ve beceriler edinmelerine yardımcı olmak.  
2,3 1,2,3,4 A, B, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Giriş  
2 Örgütlere Genel Bir Bakış  
3 Strateji, Örgütsel Tasarım, ve Örgütsel Etkenlik  
4 Kurumsal Amaçlar: Örgütsel Yapının Temel Taşları

 

 
5 Dış Çevre  
6 Organizasyonlar Arası İlişkiler  
7 Organizasyonları Uluslararası Çevreye Göre Tasarlama  
8 Vize  
9 Üretim ve Hizmet Teknolojileri  
10 Bilgi Teknolojileri ve Kontrol  
11 Büyüklüklerine Göre Organizasyonlar, Yaşam Döngüleri ve Gerileme Süreci  
12 Örgüt Kültürü ve Etik Değerler  
13 İnovasyon ve Değişim  
14 Karar Verme Süreci  
15 Tekrar  
16 Final  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu “Organization Theory and Design”, Richard L. Daft, Jonathon Murphy, Hugh Willmott, South - Western
Diğer Kaynaklar Konularla ilgili vaka çalışmaları, Makaleler

 

 

Materyal Paylaşımı

 
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Konularla ilgili vaka çalışmaları, Makaleler
Ödevler Güncel konular üzerine projeler
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Ödev 1 25
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.         X
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.     X    
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir. X        
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.   X      
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.     X    
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.   X      
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.   X      
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.       X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     152
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,08
Dersin AKTS Kredisi     6