• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Örgütsel davranış hakkında temel teorileri, kavramları tanıtmak ve insan davranışlarını birey, grup ve örgüt seviyesinde inceleme

Dersin İçeriği: 

Çalışma ortamında insan davranışlarını incelenir. Davranışlar birey, grup ve örgüt olmak üzere üç seviyede incelenemektedir. Örgüt üyelereinin davranışlarnın örgütün amaçlarına ulaşmasında ne kadar katkısı olduğu ve bunun nasıl geliştirilebileceği konusunda araştırmacılara fırsat sağlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Performans

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Örgütsel davranışın/yaşamın anlamını ve önemini bilir. 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Örgüt kültürü/İnançlar/iklim/moral konularının önemini bilir. 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Örgütlerde lider davranışı ve takım yönetiminin ilkelerini bilir. 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Örgütlerde işe devamsızlık, iş ortamının fiziksel sorunları ve örgütsel stres kavramlarını çözümleyebilir . 1,2,4 1,2,3 A,B,C
Teknolojik gelişmeleri ve örgütlerin geleceği hakkında yorum yapabilir . 1,2,4 1,2,3 A,B,C
Büyük değişimlerin Türkiye, kurumlar ve bireyler için ne anlam ifade ettiğini kavrar. 1,2,4 1,2,3 A,B,C

 

 

Dersin Akışı

 
DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  

Giriş / Örgütsel Davranış Kavramı

 
2 Örgütsel Davranış (OB) Nedir? Yönetim teorileri ve OB'nin doğuşu  
3 Kişilik, Değerler ve Tutumlar  
4 Algı ve Karar Verme  
5 Motivasyon Kavramı ve Motivasyon Teorileri  
6 Grup Çalışması  
7 Vize  
8 Liderlik Kavramı Üzerine 6 Temel Teori  
9 Örgüt Kültürü ve İklimi  
10 Örgüt Kültürü Örgütsel Değişimi ve İklim  
11 Örgütsel Davranış Hakkındaki Güncel Konular  
12 Sunumlar  
13 Sunumlar  
14 Sunumlar  
15 Tekrar  
16 Final  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Robbins, S.  &  Judge, T.A. (2008). Organizational Behavior. (14 th ed.). Pearson, Prentice Hall International.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıfta tartışılan kavramlarla ilgili sunumlar
Ödevler Küreselleşmenin çalışanlar ve kuruluşlar üzerindeki avantajları ve dezavantajları üzerine tartışma, bilimsel yönetim yaklaşımının analizi, işlenen tüm kavramları kullanarak film analizi yapma.
Sınavlar -

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Ödev 1 25
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.       X  
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.     X    
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir. X        
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir. X        
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.   X      
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.   X      
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.     X    
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.     X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Sunum 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     162
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,48
Dersin AKTS Kredisi     6