• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATD 315
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, kültürel değerlerin ulusal ve uluslararası yönetimsel süreçler üzerindeki etkisine vurgu yaparak, bu farklılıkları yönetmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

Dersin İçeriği: 

Kültür kavramı, Kültürün evreleri, kültürel değerler, alt kültür kavramı, Ulusal kültür üzerindeki etkiler, Kültürel profillerin oluşturulması, Dünyadaki Farklı Kültürler ve Yönetim Tarzları

 
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Kısa Sınav (Quiz)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrenciler ulusal kültürler ve konu hakkında çeşitli akademisyenlerin yaptığı çalışmalarını inceleyerek kültür konusundaki bilgilerini zenginleştireceklerdir.

9,13,15

1,2,3,4

A,B,C,E

Öğrenciler çeşitli kültürel boyutlar hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bu boyutların çeşitli ülkelerdeki yansımalarını öğreneceklerdir

2,3,4

1,2,3,4

A,B,C,E

Derse katılan öğrenciler kültürel farklılıkların yönetilmesine yönelik bilgi sahibi olacaklardır.

1,2,10,15

1,2,3,4

A,B,C,E

Öğrenciler kültürel boyutların çeşitli kurumsal yapılar ile etkileşimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

A,B,C,E

Değişik kültürlerden gelen çalışanlar ve farklı ülke çalışanları ile yapılan toplantılarda iletişimin önemini ve yönetilmesini öğreneceklerdir

1,2,3,5

1,2,3,5

A,B,C,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kültür Kavramına Giriş

Ders Kitabı

2

Kültürün Anlamı

Ders Kitabı

3

Kültürler Arası Farklılıklar

Ders Kitabı

4

Kluckhohn ve Strodtbeck’in Yaklaşımarı

Ders Kitabı

5

Hofstede’nin Araştırması ve Kültürel Boyutlar

Ders Kitabı/Notlar

6

Schwartz’ın Değerler Araştırması

Ders Kitabı

7

Trompenaars’ın Kültürel Boyutları

Ders Kitabı/Notlar

8

Hofstede, Trompenaars ve GLOBE Karşılaştırması

Ders Kitabı

9

Kurumsal ve Ulusal Kültür

Ders Kitabı

10

Kültür ve Kurumsal Yapılar

Ders Kitabı/ Internet Araştırması

11

Kültürlerarası iletişim

Ders Kitabı

12

Farklı Kültürlerde Çalışanların Motivasyonu

Ders Kitabı

13

Farklı Kültürlerde Liderlik

Ders Kitabı

14

Dersin Genel Olarak Değerlendirilmesi

Ders Kitabı

15

Final Sınavı

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu   

 
Thomas, D. C. & Peterson M. F. (2018) Cross-Cultural Management: Essential Concepts. 4th Edition. Sage Publications. California

Diğer Kaynaklar

Deresky, H. (2017).  International Management: Managing Across Borders and Cultures, Text and Cases, Global Edition, 9/E. Fourth Edition. Prentice Hall, New Jersey

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Öğrencilere Yönelik Hazırlanan Power Point Sunumları

Ödevler

Dönem Projesi ve ilgili konularda makaleler

Sınavlar

Örnek projeler üzerinden sunum tekniklerine yönelik çalışmalar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Kısa Sınav

1

30

Ara Sınav

2

35

Ödev/Sözlü Sunum

3

35

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

15

1

15

Ödev/Sunum

1

15

15

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.0

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6