• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 206
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgi, beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Günümüz işletmelerinin yönetiminde bir stratejik partner olarak insan kaynakları profesyonellerinin rolününün, işe seçme, yerleştirme, geliştirme, değerlendirme, ücretlendirme ve çalışan ilişkileri gibi konularla yasal ve küresel çevrenin etkileri, işgücü çeşitliğinin eğitilmesi, cinsel taciz, fayda maliyeti gibi güncel konuların keşfedilmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İnsan Kaynakları kavramını açıklar. 3 1,2,3 A,C
İnsan Kaynakları departmanının fonksiyonlarını sıralar. 2,3 1,2,3 A,C
İnsan Kaynaklarının önemini açıklar. 2,3 1,2,3 A,C
İş analizi adımlarını bilir, açıklar. 1,2 1,2,3 A,C
İşe alım sürecini hem işletme hem de başvuran açısından bilir, açıklar. 2 1,2,3 A, B, C
İşletmelerin İnsan Kaynakları departmanlarının yapısı ve genel işleyişini örneklerle açıklar. 1,2,8 1,2,3 A, B, C
İnsan Kaynakları alanındaki gelişmeleri sıralar ve  açıklar. 1,2,8 1,2,3 A, C

 

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel İnsan Kaynakları Yöntemleri  
2 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi  
3 İş Analizi ve Tasarımı  
4 İnsan Kaynakları Planlaması  
5 Başvuruları Toplama ve Seçim  
6 Eğitim ve Geliştirme  
7 Mülakat Teknikleri  
8 Ara Sınav  
9 Kariyer Planlaması  
10 İs Değerleme  
11 Performans Değerleme  
12 Ücret Yönetimi  
13 Ek Ödemelerin Belirlenmesi  
14 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi  
15 Tekrar  
16 Final  

 

 

Kaynaklar

Ders Notu Human Resources Management, Dessler Ed.13
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Ödev 1 25
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.       X  
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.     X    
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir. X        
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.   X      
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.     X    
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.     X    
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.     X    
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.     X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     111
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,44
Dersin AKTS Kredisi     4