• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 210
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine yönlendirmektir.

Dersin İçeriği: 

Öğrenciler sosyal sorumluluk kapsamında eğitim, sağlık, çevre vb. konulu projeler hazırlamakta olup bu projelerde gönüllü olarak yer almaktadırlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders Anlatımı, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI Programın Öğrenme Çıktıları  

Öğretim Metodları

 

Değerlendirme Yöntemleri
1) Gönüllü projelere katılım motivasyonunun oluşturulması 6 1,2,3 A,B,C
2) Sosyal problemlere karşı duyarlı olma 11 1,2,3 A,B,C
3) Proje Yönetimi 4,14 1,2,3 A,B,C

 

 

Dersin Akışı

DERS İÇERİĞİ
Hafta Konular Ders Materyalleri
1 Sosyal Sorumluluğa Giriş  
2 Proje Oluşturma  
3 Grup Oluşturma  
4 Saha Çalışması  
5 Saha Çalışması  
6 Saha Çalışması  
7 Saha Çalışması  
8 Saha Çalışması  
9 Saha Çalışması  
10 Saha Çalışması  
11 Saha Çalışması  
12 Saha Çalışması  
13 Saha Çalışması  
14 Öğrenci Sunumları  
15 Öğrenci Sunumları  
16 Öğrenci Sunumları  

 

 

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı Sosyal sorumluluk ile ilgili güncel okumalar
Ek Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Derste daha önceden yapılmış projeler
Ödevler Türkiye’deki sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili makaleler
Sınavlar Final sunumu

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Vaka Analizi 1 10
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAMA KATKISI
No Programın Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.   x        
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.   x        
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir.       X    
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir. X          
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.   X        
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.     X      
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.   X        
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.   x        

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav için Hazırlık 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final için Hazırlık 1 20 20
Toplam İş Yükü     146
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,84
Dersin AKTS Kredisi     6