• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 261
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama ile ilgili temel kavram ve teorileri öğreterek pazarlama dünyasını ve stratejilerin dayandığı teorileri anlatmaktır.

Dersin İçeriği: 

Pazarlama kararları konusunda ele alınması gereken faktörler, pazarlama bileşenleri, tüketici davranışı, segmentasyon, hedef kitle belirleme ve konumlandırma prensipleri, tüketici ve rekabet odaklı pazarlama stratejileri.  Küresel marka yaratma sürecinde pazarlama yönetimi, strateji geliştirilmesi için gerekli teknik ve beceriler, pazar araştırma, tutundurma ve fiyatlandırmanın yanı sıra rekabet avantajı sağlama konularının teorik yaklaşımları ve vaka çalışmaları ile uygulamalı projeler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Pazarlama temel prensiplerini anlamak

2,3,4

1,2,3

A,B,C

Pazarlama yönetimini etkileyen faktörleri analiz etmek

2,3,4

1,2,3

A,B,C

Pazarlama çevresini etkileyen mikro ve makro çevresel elemanları bilimsel yöntemler ile analiz etmek ve etkilemek

2,3,4

1,2,3

A,B,C,D

Tüketici davranışını incelemek

2,3,4

1,2,3

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ- Pazarlama nedir?

İlgili bölüm

2

Pazarlamanın gelişimi

İlgili bölüm

3

Pazarlama çevresi

İlgili bölüm

4

Tüketici davranışı

İlgili bölüm

5

Pazar araştırması

İlgili bölüm

6

B2B

İlgili bölüm

7

ARA SINAV

 

8

Segmentasyon ve konumlandırma

İlgili bölüm

9

4P

İlgili bölüm

10

Dijital pazarlama

İlgili bölüm

11

Etik unsuru

İlgili bölüm

12

Rekabet avantajı

İlgili bölüm

13

Uluslararası pazarlama

 

14

ÖĞRENCİ SUNUMLARI-Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Kotler P. &G.Armstrong (2013) Principles of Marketing Prentice-Hall International, Inc

Diğer Kaynaklar

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Derste anlatılan tüm konularla ilgili slayt gösterisi

Ödevler

En son trendler incelenerek seçilen bir ürün fikri için pazarlama planı hazırlanacak.

Sınavlar

Bir ara sınav, bir final sınavı

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

2

20

Ara Sınav

1

60

Sunum

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

No

Program Öğrenme Çıktıları

 

1

2

3

4

5

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

 

X

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

 

X

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

 

X

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

 

 

X

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

 

X

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

 

X

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

X

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

 

X

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ödev

5

4

20

Ara Sınav

1

4

4

Final

1

5

5

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

157

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.28

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6