• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 303
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Lider ve liderlik kavramlarının açıklanması, lider ile yönetici arasındaki belirgin farklar, liderlerin özellikleri, liderlerin güç kaynakları, temel liderlik teorileri, liderlerin kişisel özellikleri konuları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir

Dersin İçeriği: 

Bu dersin içeriği, sürekli değişen ekonomiye uyan, onu idare eden ve böylesine karmaşık ve dinamik bir pazarda ciddi rekabete meydan okuyan bir lider geliştirmektir. Rekabetçi bir ortamda ortaya çıkan yeni sorunlarla başa çıkmak, yeni çözümleri ve yeni lider türlerini gerektirmektedir. Ancak, teknolojik yeniliklerin patlaması, demografik faktörlerin hızlı değişmesi ve artan yaşam beklentisi, yöneticiler kadar liderler için de belirsizliğe neden olmaktadır. Bu nedenle, bu dersin amacı öğrencileri küresel pazarın sorunlarının ve problemlerinin üstesinden gelecek yeni bir lider olarak hazırlamaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Liderliğjn temel ilkelerini ve yönetim kavramlarını anlamak ve özümsemek

1, 2, 3

A

2) Liderliğin özelliklerini ve koşullarının gereklerini anlamak ve yerel, bölgesel ve kültürel çevrelerden kaynaklanan beklentilere duyarlılık ve uyma

1, 2, 3

A, B

3) Gerçek hayattan esinlenerek hazırlanmış özgün örnek olay incelemeleri yoluyla geliştirilmiş analitik beceriler

1, 2, 3

A, B

4) Sınıf içinde yapılacak sunumlarda  sınavlarla kuramsal bilgilerini kendilerinin iş ortamlarına özgü koşullara uyarlamak ve böylece sentez yapabilme becerilerini geliştirmek

1, 2, 3

A, B

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Lider kimdir. Liderin yönetim ve organizasyon içindeki yeri. Sistemin ve de büyük resmin gözden geçirilmesi; ve yönetimin temel kavram ve becerilerinin incelenmesi. Yeni yönetim ilkelerinin geleneksel olanıyla karşılaştırılması; ve kuruluşta liderin rolü

 

2

Lider ve yöneticinin örtüşen ve ayrılan noktaları

 

3

Liderlik şekilleri: Üst yöneticiler, Dönüşümcü liderler, Karizmatik liderler, Demokratik liderler, Otokratik liderler

 

4

Efsanevi liderlerin incelenmesi: General Motors ve Alfred Sloan;

General Electric’ten Jack Welch; ve BOEING’den Frank Shrontz

 

5

Henry Ford ve Lee Iacocca ve de Edsel; Southwest Hava yolları’ndan Herb Kelleher; Xerox’tan David Kearns.

 

6

Japon şirketleri sanayi alanında rekabet üstünlüğünü nasıl ele geçirdiler: Kalite guruları: Genichi Taguchi, Kaoro İshikawa, Taiichi Ohno, Edward Deming, Jozeph Juran, Armand Feigenbaum.

 

7

Dönem arası sınavı

 

8

Çevresel Değişimlerin Liderlerin stratejik planlarına etkileri.

 

 

9

Liderlere Duygusal zeka gerekli mi? Liderlerin olumsuz etkiliri.

 

10

Günümüz yöneticilerini etkileyen asker liderler: Isoroku Yamamato, Horatio Nelson, General George S.Patton

 

11

İki Eşeyli liderlik (Androginous) ve Kantian Teory.

 

12

Transcendental Liderlik (içsel ve dışsal güdüleme).

 

13

Liderlerin başarılarını engelleyeh nedenler

 

14

Liderlik Ağı

 

15

Final öncesi konuların gözden geçirilmesi

 

16

Final Sınavı

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

TEXT BOOK : Hughes, Ginnett Curphy: Leadership, Enhencing The Lessons of Experience, 4th Edition, McGraw-Hill

SUPPLEMENTARY BOOK:Çetin Kaya, Liderler ve Liderliğe Giden Yollar,, Yalın Yayınevi, 2002,

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Vaka Analizi

Ödevler

Vaka Analizi

 
 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ev ödevleri  = 10

 

Midterm Exams = 30

1

  30

Case Analysis

15

  20

Final Exam =40

1

  40

 

Toplam = 100

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

  40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

  60

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAMA KATKISI

No

Programın Öğrenme Çıktıları

Katkı

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

X

 

 

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

 

X

 

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

X

 

 

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

 

 

X

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

 

 

X

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

 

X

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

5

80

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

4

0.5

2

Ödev

1

12

12

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

148

Toplam İş Yükü / 24 (s)

 

 

6,16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6