• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 341
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, yönetim muhasebesi temel kavramları, planlama ve kontrol, karar alma ve raporlama konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bütçeleme, kontrol ve çeşitli finansal yönetim konularında ve sermaye bütçelemesi konusunda gerekli karar alma teknikleri ve araçları, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi arasındaki ilişki, gider dağıtım yöntemleri, faaliyet tabanlı maliyetleme, birleşik ve yan mamullerin maliyetlendirilmesi yöntemleri, maliyet muhasebesi kayıt düzeni

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Yönetim muhasebesini tanımlar ve finansal muhasebe ile karşılaştırır.

1, 3

1,2,3

1,2,3

2. Ana Bütçe kavramı altında yer alan çok sayıda bütçe ve çizelgenin ilişkilerini anlar ve bu bütçeleri hazırlar.

1,16

1,2,3

1,2,3

3. Gerçek sonuçlarla planlanan performansı karşılaştırmak üzere fark analizi uygular ve farkların muhtemel sebeplerini ortaya çıkartır.

18

1,2,3

1,2,3

4. İşletmeyi kendi içinde bölümlendirir ve bölümlere ilişkin raporlama yapar, bölüm yöneticisinin performansını değerlendirir.

18

1,2,3

1,2,3

5. Yönetici olarak karar verir ve kararların uygulamaya geçişini sağlar.

4

1,2,3

1,2,3

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Yönetim Muhasebesine Giriş

 

2

Bütçeleme

 

3

Bütçeleme

 

4

Bütçeleme

 

5

Bütçeleme

 

6

Standart Maliyetler

 

7

Standart Maliyetler

 

8

Bölüm Raporlaması

 

9

Bölüm Raporlaması

 

10

Karar Verme

 

11

Karar Verme

 

12

Sermaye Bütçelemesi

 

13

Tekrar

 

14

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Managerial Acocunting (12 th Edition), Garrison, Noreen, Brewer, McGraw Hill

Diğer Kaynaklar

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar. 

Ödevler

Konulara ilişkin ayrı ödevler

Sınavlar

 
 
 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR

SAYI

YÜZDE

Ara Sınav

1

30

Final

1

40

Ödev

5

30

Toplam

 

100

Final Sınavını Başarıya Katkısı

 

40

Dönem İçi Çalışmaların Başarıya Katkısı

 

60

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

     

X

   

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

X

       

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

   

X

     

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

   

X

     

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

   

X

     

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

X

       

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

   

X

     

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

     

X

   
 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

7

112

Ödev

5

2

10

Ara Ödev

1

4

4

Final Ödevi

1

4

4

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

178

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7,12

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7