• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 344
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı işletmenin finansal tablolarının, faaliyetlerinin denetiminin genel kabul görmüş denetim standartlarına göre nasıl yapıldığını öğretmektir. Denetim konularındaki güncel gelişmeleri iletmektir.

Dersin İçeriği: 

Denetime giriş ve temel denetim kavramı; denetim standartları-ISA; denetim döngüsü ve planlama; iç kontrol; denetim kanıtları ve denetim teknikleri; ön raporlar; denetim raporları, finansal tablo hesaplarının denetimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Genel kabul görmüş denetim standartlarını bilme

1,2,3

1,2,3,6

A,B

2)Denetimin nasıl yapıldığını öğrenme

1,2,3

1,2,3,6

A,B

3)Denetim tekniklerini kavrama

1,2,3

1,2,3,6

A,B

4) Bilanço ve gelir tablosunun denetimini öğrenme

1,2,3

1,2,3,6

A,B

5) Denetim tekniklerini kavrama

1,2,3

1,2,3,6

A,B

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

 Denetim kavramı

 

2

Denetim türleri, denetçi türleri, Türkiyede Denetimin tarihsel gelişimi, Denetim ile ilgili kurumlar, Denetime ihtiyaç duyulmasının nedenleri

 

3

 Genel kabul görmüş denetim standartları

 

4

 Denetim amaçları, denetimde önemlilik ve risk kavramı

 

5

 Denetim kanıtları  ve Denetim Teknikleri,

 

6

Çalışma Kağıtları

 

7

 Ara sınav

 

8

 Denetim süreci ve temel  aşamaları

 

9

 Denetimi Planlama

 

10

 İç kontrol ve Değerlendirilmesi

 

11

 Denetim Testleri

 

12

 Denetimde Örnekleme

 

13

Denetimin Tamamlanması ve Denetim Raporu

 

14

Final Sınavı

 
 
 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

X

 

 

 

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

X

 

 

 

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

 

X

 

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

X

 

 

 

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

X

 

 

 

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

X