• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 345
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Maliyet Muhasebesi dersi öğrencilere temel maliyet kavramı ve çağdaş organizasyonlarda maliyet hesaplama hakkında bilgi vermek amacı ile dizayn edilmiştir.

Dersin İçeriği: 

Maliyetlerin sınıflandırılması, Üretim İşletmelerinin Mali Tabloları, Sipariş Maliyetleme Sistemi, Safha Maliyetleme Sistemi, Maliyet-Hacim-Kar Analizi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Maliyet muhasebesinin temel kavramlarını bilmek, üretim işletmelerinde maliyetleri sınıflandırabilmek.

 

2.3

 

1,2,3

A,B

2)Ürün ve dönem maliyetlerini ayırt edebilmek, bu maliyetlerin ne zaman ve ne şekilde finansal tablolarda raporlanacağını kavrayabilmek.

 

2.3.4

1,2,3

A,B

3)Maliyet muhasebesi sistemini etkileyen etkenleri bilmek, sipariş ve safha maliyet sistemlerinde maliyet akışını izlemek ve birim maliyet hesaplamak.

 

2.3

1,2,3

A,B

4)Maliyet-hacim-kar analizini kullanarak kısa süreli planlama yapmak ve karar almak.

 

2.3

1,2,3

A,B

5)Tam maliyetleme ve değişken maliyetleme yöntemlerinin farklarını anlamak.

 

4.3

 

1,2,3

 

A,B

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Maliyet Muhasebesine Giriş

 

2

Maliyet Terimleri, Kavramları, ve Sınıflandırma

 

3

Maliyet Terimleri, Konseptleri, ve Sınıflandırma

 

4

Sipariş Maliyetleme Sistemi

 

5

Sipariş Maliyetleme Sistemi

 

6

Safha Maliyetleme Sistemi

 

7

Safha Maliyetleme Sistemi

 

8

Maliyet Davranışları

 

9

Maliyet Hacim Kar Analizi

 

10

Maliyet Hacim Kar Analizi

 

11

Değişken Maliyetleme

 

12

Değişken Maliyetleme

 

13

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

 

14

Final

 
 
 

Kaynaklar

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları Managerial Accounting (12 th Edition), Garrison, Noreen, Brewer, McGraw Hill

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

 

X

 

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

X

 

 

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

 

 

X

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

 

X

 

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

 

X

 

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

X

 

 

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

 

X