• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 361
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Pazarlama alanındaki çalışmalarda doğru soruları sorabilme, doğru yöntemleri izleyerek doğru sonuçlara ulaşabilme, niteliksel veya niceliksel araştırmaları planlayabilme, soru formlarını hazırlayabilme, verileri kodlama, analiz etme ve bunları raporlayabilme becerilerinin artırılmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Pazar araştırmalarının pazarlama yönetimi ve marka yönetimi içinde yeri ve önemi, araştırma sorunlarının belirlenmesinden veri toplanmasına, değerlendirilmesine varan süreç, kalitatif ve kantitatif veri toplama teknikleri, tüketici iç görüsü tespiti, marka yönetimi içinde toplanan bilginin değerlendirilmesi ve stratejiye dönüştürülmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Pazarlama araştırmasının ne olduğunu, ne tip bilgiler sağlayabildiğini ve pazarlama yönetiminde ne şekilde kullanıldığını tanımlayabilir.

 

 

1,6

 

1,2,3

 

 

A,C,D

2) Çeşitli araştırma yöntemlerini tanımlayabilecek, bunların birbirlerine kıyasla güçlü ve zayıf yönlerini yorumlayabilir.

 

 

1,5,7

 

1,2,3

A,C,D

3) Değişik pazarlama problemlerinde hangi pazarlama araştırması yönteminin uygun olacağına karar verebilecektir.

 

 

5,6,8

 

1,2,3

A,C,D

4) Temel ölçümleme teknikleri ile veri toplama yöntemlerini tanımlayabilecektir

 

5,6,8

 

1,2,3

A,C,D

5) Gerçek dünyada bir pazarlama araştırması projesini tasarlayıp uygulayabilecektir.

 

1,5

1,2,3

A,C,D

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

İlgili bölüm

2

Yönetimsel Karar Alma Süreçlerinde Pazarlama Araştırmasının ve Rolü Pazarlama Araştırması Etiği, Araştırma Önerisi Nasıl Yazılır

İlgili bölüm

3

Problem Tanımı ve Araştırma Süreci

İlgili bölüm

4

Birincil ve İkincil Veri Toplama

İlgili bölüm

5

Kalitatif Araştırma

İlgili bölüm

6

Ölçümleme

İlgili bölüm

7

Ara Sınav

 

8

Anket Tasarımı

İlgili bölüm

9

Örnekleme

İlgili bölüm

10

SPSS Uygulamaları

 

İlgili bölüm

11

SPSS Uygulamaları

İlgili bölüm

12

SPSS Uygulamaları

İlgili bölüm

13

Öğrenci Sunumları

 

14

Final Sınavı

 

 
 

Kaynaklar

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Marketing Research: An Applied Orientation, Naresh K. Malhotra, 5th ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, Copyright 2007, ISBN 0-13-227946-0, ISBN 0-13-222117-9.

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Power point sunumlar
Ödevler -
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ders İçi Etkinlikler

2

20

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.     x    
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.   x      
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir.   x      
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.         x
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.       x  
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.       x  
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.     x    
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.         x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 8 8
Sınıf içi Etkinlikler & Quizler 2 5 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6