• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 363
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencileri marka yönetiminin içerdiği konseptler, analizler, ve aktiviteler hakkında bilgilendirmek ve sorunları farketmek, çözmek konusunda  uygulama olanağı sağlamaktır. Bu sebepele ders şirketlerin marka yönetimi konusunda karşılaştığı ana konuları kapsamaktadır. Marka yönetiminde strateji oluştururken kullanılan terminoloji, dikkate alınan hususların üzerinden geçilmesinin yanında öğrencilere gerekli olan teoriler, modeller hakkında bilgi verilmekte ve bu bilgileri uygulayacakları bir ortam sağlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Marka Yönetimi, Reklam, Ürün Geliştirme, Dağıtım, Fiyatlandırma, Ticaret ve Tüketici Promosyonları, Konumlandırma, Farklılaştırma, Marka Karlılığı, Tüketici Trendleri, Pazarlama Planı, Yaratıcı Strateji Özeti vb kavramlar hakkında öğrenciler eğitilmektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Güçlü marka nasıl oluşturulur
2,4 1,2,3,4,5 A,B
  1. Marka pazarlama planı
2,4 1,2,3,4,5 A,B
  1. Ürün ve Marka Portföyü nasıl oluşturulur?
               2,4 1,2,3,4 A,B

 

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Marka Yönetimine Giriş -Tanımlar İlgili Bölüm
2 Markalaşmanın amacı ve güçlü markaların özellikleri İlgili Bölüm
3 Farklılaştırma ve pazar analizi İlgili Bölüm
4 Marka piramidi İlgili Bölüm
5 Marka elemanlarının oluşturulması ve değerlendirilmesi İlgili Bölüm
6 Marka elemenalarının oluşturulması ve değerlendirilmesi  İlgili Bölüm
7 Ara sınav İlgili Bölüm
8 Pazarlama karmasının oluşturulması İlgili Bölüm
9 Pazarlama karmasının oluşturulması İlgili Bölüm
10 Marka performansının ölçülmesi İlgili Bölüm
11 Çoklu marka yönetimi, marka yayma stratejileri İlgili Bölüm
12 Uluslararası marka yönetimi İlgili Bölüm
13 Sunumlar İlgili Bölüm
14 Sunumlar İlgili Bölüm
15 Sunumlar İlgili Bölüm
16 Final Sınavı İlgili Bölüm

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Strategic Brand Management, 4th edition, Kevin Lane Keller, Prentice-Hall.
Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Power point sunumlar
Ödevler Güçlü bir marka yaratılması
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Sunum 1 30
Derse katılım 1 10
Finalin Başarıya Oranı 1 40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.     X    
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.         X
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir.       X  
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.         X
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.         X
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.         X
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.   X      
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Sunum 1 10 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     131
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,24
Dersin AKTS Kredisi         5