• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 362
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin tüketici davranışlarını pazarlamacı bakış açısıyla kavramasını sağlamaktır. Tüketicinin kim olduğunu ve tüketim karar verme modellerinin ne olduğunu anlamak, Tüketim kararlarında önemli olan algı, öğrenme, iletişim, motivasyon, kişilik ve tutum oluşumu gibi temel kavramları anlamak, ve yukarıda listelenen sorunları araştırmak için gereken araştırma tekniklerini öğrenmek.

Dersin İçeriği: 

Tüketicilerin, onları anlama ve sınıflandırma sürecinde nasıl tanımlanacağı ve araştırılacağı, böylelikle nihai müşteri memnuniyetine ulaşmak için, pazarlama stratejileri / ürünleri / hizmetlerinin nasıl özelleştirilebileceği ile ilgilidir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temel pazarlama ve tüketim karar verme kavramlarını bilerek, tüketici karar süreçlerini öğrenir. 2,3 1,2,3 A,B,C
2) Farklı tüketici araştırma tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarını öğrenir. 2,3 1,2,3 A,B,C
3) Farklı tüketici gruplarını motive edebilecek kişilik özelliklerini belirleyebilme ve kullanmayı öğrenir. 2,4 1,2,3 A,B,C
4) Ülkemizdeki ulusal değer sistemleri, kökeni ve kültürünün etkisi hakkında farkındalığa sahiptir. 2,4 1,2,3 A,B,C
5) Ürün / hizmet konumlandırma sürecinde hem tutum oluşturma hem de tutum değişikliği için gerekli stratejileri öğrenir. 2,4 1,2,3 A,B,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tüketici Davranışı kavramını anlama ve syllabus inceleme  
2 Alıcı, sahip olma, tüketici davranışları trendleri İlgili ünite ve makaleleler
3 Algı İlgili ünite ve makaleleler
4 Öğrenme ve hafıza İlgili ünite ve makaleleler
5 Motivasyon ve değerler İlgili ünite ve makaleleler
6 Vize sınavı  
7 Benlik İlgili ünite ve makaleleler
8 Kişilik ve yaşam biçimi İlgili ünite ve makaleleler
9 Tüketicinin Tutum Oluşturma ve Tutum Değiştirme süreçleri İlgili ünite ve makaleleler
10 Tutum ve ikna İlgili ünite ve makaleleler
11 Karar alma İlgili üniteler ve makaleleler
12 Satın alma ve tüketme İlgili ünite ve makaleleler
13 Organizasyonel karar alma, Donem proje sunumu İlgili üniteler ve makaleleler
14 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Consumer Behavior 11.Ed. Leon Schiffman and Joseph Wisenbilt

Prentice Hall  ISBN 978-0273787136

Diğer Kaynaklar Consumer Behavior: Buying, Having and Being  Michael Solomon              Prentice Hall ISBN: 0-13-123011-5

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 60
Derse devam 1 10
Finalin Başarıya Oranı 1 30
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.     x    
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.   x      
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir. x        
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.       x  
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.         x
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.       x  
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.         x
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.       x  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 2 5 10
Ödev 2 5 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     142
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.68
Dersin AKTS Kredisi     6