• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
BBA 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı uluslar arası işletme faaliyetleri ve iş çevreleri konusunda genel bilgiler vermektedir.

Dersin İçeriği: 

Uluslararası işin teorisi ve tarihi, uluslararası iş ve kurumsal yenilik, sınır aşırı iş, uluslararası iş yapan örgütlerin özellikleri, gelişen yeni ekonomi, küreselleşme, uluslararası işin sosyo-ekonomik, politik ve kültürel çevresi, yabancı yatırımlar, bölgesel ekonomik birleşmeler, küresel strateji, yabancı pazarlara grime yöntemleri, küresel pazarlama ve küresel insan kaynakları yönetimi konularının incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenciler yurtdışında iş yapmanın mekaniğini sağlam bir anlayış ile öğrenmenin yanı sıra uluslararası iş yapan kuruluşların kendine has sorunları ve özelliklerini anlar.

1,2,4

1,2,3

A,B,C

2) Öğrenciler, yirmi birinci yüzyılda uluslararası işletmelerle ilintili olarak kapsamlı ve güncel bilgilerle donatılırken bunu da titiz, otoriter kuram ve anlamlı güncel analizler arasında denge sağlayarak elde eder.

1,2,4

1,2,3

A,B,C

3)Öğrenciler, gelecek senaryoları ve tartışmalar aracılığı ile

çağdaş uluslararası iş ve küreselleşme ile ilintili olarak dünyanın geleceği hakkında kendi hayal güçlerini meşgul ederler.

1,2,4

1,2,3

A,B,C

4 ) Sınıfta öğrendiklerini gerçek hayatta uygular.

 

1,2,4

1,2,3

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

Oryantasyon

2

Küreselleşme ve Uluslarası İşletmeye Giriş, Bölüm 1

 

Uluslararası İşletme kavramının arka planı

3

Uluslararası İşletmelerde Kültürel Çevrenin Etkileri, Bölüm 2

 

 

Karşılaştırmalı Çevresel Altyapıları

4

Uluslararası İşletmelerde Politik ve Hukuki Çevrenin Etkileri, Bölüm 3

Vaka Çalışması:

 • Arçelik: International Aspirations of an Emerging Firm

Karşılaştırmalı Çevresel Altyapıları ve Uygulamalı Örnekler

5

Uluslararası İşletmelerde Ekonomik Çevrenin Etkileri, Bölüm 4

Vaka Çalışması:

 • Coca-Cola in India

Karşılaştırmalı Çevresel Altyapıları ve Uygulamalı Örnekler

6

Küreselleşme ve Toplum, Bölüm 5

Vaka Çalışması:

 • Corruption at Siemens

Karşılaştırmalı Çevresel Altyapıları ve Uygulamalı Örnekler

7

Ara Sınav

 

8

Devletin Ticarete Etkisi, Bölüm 7

Vaka Çalışması:

 • Meet the BRICs

Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorileri ve Vaka Analizi

9

Uluslararası Organizasyonlar, Bölüm 8

Vaka Çalışması:

 • Tata Group: India’s New Global Challenger

 

Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorileri ve Vaka Analizi

10

Ülke Dışı Faaliyetler ve Uluslararası Yatırım Kararları

Vaka Çalışması:

 • “Frankenfoods” or Rice Bowl for the World: The U.S.-EU Dispute over Trade in Genetically Modified Organisms

Çokuluslu İşletmelerde Küresel Strateji Geliştirme ve Vaka Analizi

11

Uluslararası İşletmelerde Pazarlama, Bölüm 16

Vaka Çalışması:

 • Agricultural Subsidies and Development

Çokuluslu İşletmelerde Küresel Strateji Geliştirme ve Vaka Analizi

12

Uluslararası İşletmelerde  İnsan Kaynakları Yönetimi, Bölüm 20

Vaka Çalışması:

 • Starbucks’ Foreign Direct Investment
 • H&M: International Marketing Success Story

Çokuluslu İşletmelerde Küresel Strateji Geliştirme ve Vaka Analizi

13

Vaka Çalışmaları:

 • Proctor & Gamble in Japan 
 • Evolving HR Challenges at SONY
 • Carlos Ghosn: Leading for Global Success at Renault-Nissan

Vaka Analizleri

14

Ülke Analizi Sunumları

 

Sunumlar

15

Tekrar

 

16

Final

 

Kapsamlı

 
 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

John D. Daniels and Lee H. Radebaugh, International Business: Environments and Operations, Latest Edition, Pearson.

Diğer Kaynaklar

Ek okumalar ve / veya okuma listesi sınıfta dağıtılacak; örn. Konularla ilintili bildiriler, senaryolar, haber kupürleri, dergi makaleleri, vakalar.

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Derste anlatılan tüm konularla ilgili slayt gösterisi; sınıfta tartışılan tüm kavramlarla ilgili ek okumalar (yukarıda).

Ödevler

Beş (5) ödev.

Ülke Analizi (Grup olarak).

Vaka Analizi (Grup olarak).

Sınavlar

Bir ara sınav, bir final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Grup Vaka Analizi

1

20

Grup Ülke Analizi

1

20

Ödevler

5

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

35

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

65

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

 

X

 

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

 

 

X

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

X

 

 

 

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

X

 

 

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

X

 

 

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

X

 

 

 

 

 
 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

6

96

Ara Sınav

1

8

8

Ödev

5

4

20

Sunum

1

5

5

Final

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

185

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7,4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7