• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim bir İşletme Programında alınması gereken en son derslerden biridir ve daha önce alınmış olan tüm İşletme derslerinden elde edilmiş olan bilgilerin entegrasyonunu öngörür. Bu dersin amacı, öğrencileri işletmelerin sorunlarını çözümlemek için gerekli olan bilgi, yetenek ve becerilerle donatmaktır.

Dersin İçeriği: 

Stratejik yönetimin temel konuları, stratejik karar verme, dış çevre ve endüstri analizi, iç çevre analizi, durum analizi ve iş stratejisi, kurumsal ve fonksiyonel stratejiler, strateji oluşturma, stratejilerin uygulanması, değerlendirme ve kontrol, ve insan kaynağının yönetilmesi gibi konuların incelenmesi ve iş stratejisi simulasyonunun uygulanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru-Cevap 3. Tartışma 9: Simülasyon 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav B:Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1.   Öğrencilerin bir işletmenin/kurumun sorunlarının

      giderilmesi, uzun vadede rekabet üstünlüğü sağlaması ve

      daha kalıcı başarılar elde etmesi için gerekli stratejik

      kararları alma ve uygulama yeteneklerini geliştirmek.

1, 2, 4

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

2   Öğrencilerin çeşitli endüstrilerde, rekabet ortamlarında

     ve küresel bir çevrede gerekli stratejik analizler

     yapabilme yetenek ve becerilerini geliştirmek. 

2, 4

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

3.  Öğrencilere, simülasyon ve örnek olay analizleri

     yardımıyla uygulamalı olarak strateji geliştirmede,

     stratejik alternatifleri değerlendirmede ve stratejik

     kararlar vermede deneyim kazandırmak.                              

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

4.  Öğrencilere, strateji geliştirme ve uygulamaya ilişkin

     yönetim görevlerini yakından tanıma ve şirketin strateji

     uygulama ekibinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve

     yetenekleri geliştirme fırsatı sunma. 

1, 4

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

5.  Öğrencilere, bir işletme programının temel derslerinde

     kazanılan bilgilerin nasıl bütünleştirilmesi gerektiğini, iş

     dünyasında bilmecenin çözümü için parçaların birbirlerini

     nasıl tamamlayabileceğini ve kazanabilmek için

     işletmelerde stratejik uyumun neden gerekli olduğunu

     göstermek.  

1, 2, 3

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

6.  Öğrencilere, şirketlerin/kurumların yönetiminde etik

     kuralların, kurumsal değerlerin ve toplumsal

     sorumlulukların neden çok önemli oldukları konusunda

     gerekli hassasiyeti kazandırmak.             

1, 2, 4

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

7.  Öğrencilere işletmelerde risk alma, risk analizleri yapma

     ve etkin sonuçlar almaya yönelik etkili kararlar verebilme

     yetenek ve beceriler kazandırmak.          

2, 3, 4

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ:  İşletme politika ve Stratejisinin  tanımı?

Chapter 1

2

Uzun vadeli stratejik planların hazırlanması: Vizyon, misyon, amaçlar ve stratejiler

Chapter 2

3

Temel Kavramlar ve Analiz Araçları:  Şirketin dış çevresinin değerlendirilmesi (Fırsatlar ve Tehditler)        

Grupların oluşturulması

Chapter 3

4

Şirketin iç çevresinin değerlendirilmes:  Şirketin kaynakları, maliyet durumu ve rekabet

Örnek olayların dağıtılması

Chapter 4

5

Stratejinin formüle edilmesi:   İşletme rekabetinde beş jenerik strateji

Chapter 5

6

Diğer önemli stratejik alternatifler

Chapter 6

7

ARA SINAV

 

 

8

Uluslar arası pazarlarda rekabet stratejileri

Chapter 7

9

Kurum stratejileri:  Endüstrilerin farklılaştırılması, kurumsal stratejiler, etik ve toplumsal sorumluluk

Chapter 8

Chapter 9

10

Stratejilerin uygulanması – Rekabet üstünlüğünün bir başka yolu

Örnek olay sunumu

Chapter 10

 

Öğrenci örnek olay sunumu

11

Örnek olay sunumu

Öğrencilerin örnek olay sunumları

12

Simülasyon Yıllık Genel Kurul Raporlarının sunumu

 

Öğrencilerin Genel Kurul Raporlarının sunumları

13

Örnek olay sunumu

Öğrenci örnek olay sunumları

14

Final Sınavı

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

John E. Gamble, Arthur A. Thompson, Jr., and Margaret A. Peteraf,   Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage, 3rd Edition, 2013.

Ek okumalar eğitmen tarafından sağlanacaktır. Öğrenciler ders öncesinde kendilerine atanan her okumayı ve diğer hazırlıkları yapmakla yükümlüdürler.

Diğer Kaynaklar

GLO-BUS Simülasyon ve Örnek Olaylar

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders kitabı, Ek Okumalar, Glo-BUS Simülasyon ve Örnek Olaylar

Ödevler

Simülasyon Şirketlerinin Yönetimi ve Örnek Olay Analizleri

Sınavlar

Ara Sınavı ve Dönem Sonu Sınavı

 
 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Simülasyon

1

25

Örnek Olay Analizi

1

25

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

35

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

65

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

 

 

X

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

 

X

 

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

X

 

 

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

 

 

X

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

X

 

 

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

 

X

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

5

5

Simülasyon

1

10

10

Örnek Olay

1

10

10

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

142

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6