Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 412
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere girişimcilik ekosistemini anlatmak ve girişimcilik faaliyetleri için gerekli olan bilgi ve beceriyi vermektir. Bu ders KOSGEB’in “Girişimcilik Destek Programı” konularına uygun ve paralel olarak “Geleneksel Girişimcilik Eğitimi” olarak verilecektir. Ders kapsamında girişimciyi tanımak, iş fikri doğrulama, iş modeli oluşturma, pazar araştırması yapma, işletme kurmanın hukuki boyutları gibi konular işlenecektir. Ders sonunda ise öğrenciler e-devlet üzerinden KOSGEB’in sınavına girerek sertifika alma hakkına sahip olacaktır. Bu sertifika sahipleri, işlerini kurdukları takdirde iki yıl süresince KOSGEB’in Geleneksel Girişimcilik hibe desteğinden yararlanabilecektir.

Dersin İçeriği: 

Girişimcilik tanımlar, Girişimcilerin kişilik özellikleri, Yaratıcılık, Yenilikçilik, Yenilikçilik çalıştayı, İş fikri oluşturulması, fizibilite çalışmaları, iş modeli, iş hukuku

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uzman kişilerin verdiği konuşmalarla da dersler desteklenecektir.
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Girişimcilik ve Girişimci kavramını açıklar. 3,4 1,2,3 A,C
2) Girişimcilik çeşitlerini sıralar. 3,4,7 1,2,3 A,C
3) Girişimciliğin ve girişimcilik kültürünün önemini açıklar. 1,3,4 1,2,3 A,C
4) İş Fikri oluşturma adımlarını bilir, açıklar. 2,4,7,8 1,2,3 A,C
5) Yaratıcılık ve Yenilikçilik kavramlarını bilir, açıklar. 3,4,7 1,2,3 A,C
6) Fizibilite Analizi, İş Modeli Oluşturma, İş Fikrini Ticarileştirme adımlarını bilir, açıklar. 2,4,7 1,2,3 A,C
7) İş Planı hazırlama ve sunma adımlarını bilir, açıklar. 5,7,8 1,2,3 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta Konular                                                                                           Ön Hazırlık

1 Girişimciliğin Temel Kavramları Bölüm 1
2 Girişim Fırsatlarını Görme

 

Bölüm 2
3 Fikir Yaratma/ Geliştirme &

Yapılabilirlik Araştırması

Bölüm 3
4 İş Modeli Bölüm 4
5 Ekonomi, Endüstri, Rekabet ve Müşteri Analizi Bölüm 5
6 Pazarlama İlkeleri ve Yönetim Bölüm 8
7 Ara Sınav  
8 Misafir Konuşmacı: İş fikri doğrulama ve Yaratıcılık  
9 Misafir Konuşmacı: Pazar Araştırması  
10 Misafir Konuşmacı: Pazarlama ve e-Ticaret  
11 Misafir Konuşmacı: Sürdürülebilir Yönetim  
12 Misafir Konuşmacı: Dijitalleşme ve İnovasyon  
13 Misafir Konuşmacı: Girişimciler için Şirket Hukuku Bölüm 6 & 7
14 Misafir Konuşmacı: Girişimciler için Finans ve Muhasebe  
15 FİNAL  

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

KOSGEB Geleneksel Girişimcilik El Kitabı ve sunumları (E-devlet üzerinden erişilecek)

Diğer Kaynaklar

  • Entrepreneurship, Barringer & Ireland

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler KOSGEB Geleneksel Girişimci Sertifikası
Sınavlar 1 Vize, 1 Final Projesi

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı 1 40
Katılım 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.   X        
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.   X        
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir.         X  
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.         X  
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.   X        
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.       X    
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.         X  
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.         X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir. 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

5

5

Ödev

1

10

10

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

142

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6