• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 450
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Muhasebe ve finansal raporlama standartlarının Türkiye ve Dünya’da ki uygulamalarını araştırmak ve ekonomik hayatin uluslararası muhasebe uygulamalarından nasıl etkilendiğini analiz etmektir.

Dersin İçeriği: 

Uluslararası muhasebe standartları ve bu standartları oluşturan kurumların yapısı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe uygulamalarının standartlaşması. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Uygulamaya yön veren standartları ve uluslararası muhasebe uygulamalarını çözümleyebilme

       6,8

1,2,3

1,2,3

Finansal raporlama standartları açısından finansal tabloları düzenleyebilme

       3,6

1,2,3

1,2,3

Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarına ilişkin örnek olaylar geliştirebilme

       6,8

1,2,3

1,2,3

Standartları global iş dünyasında kullanabilme

  4,5,6

1,2,3

1,2,3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Uluslararası Muhasebe Kavramı

 

2

Uluslararası Muhasebe Standartlarının Tarihsel Gelişimi

 

3

Uluslararası Muhasebe Kavramı ve Muhasebe Standartlarının Harmonizasyonu

 

4

 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ilişkin Genel Bilgi

 

5

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre Finansal Tabloların Sunuluşu

 

6

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar 

 

7

Ara Sınav

 

8

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

 

9

 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına gore Kur Değişiminin  Etkileri 

 

10

Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standartlarının Mali Tablolar uzerinde Etkisinin İncelenmesi

 

11

 Borçlanma Maliyetleri Standartlarının Analizi

 

12

 İşletme Birleşmeleri

 

13

 Tekrar

 

14

Final Sınavı

 
 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Choi, D., & Meek, G. (2011). International Accounting. (7th ed.) Prentice Hall: Boston

Diğer Kaynaklar

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.

Ödevler

Konulara ilişkin ayrı ödevler

Sınavlar

 
 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

-

-

Ara Ödev

5

65

Final Ödevi

5

35

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

25

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

75

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

 

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

 

X

 

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

 

X

 

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

X

 

 

 

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

X

 

 

 

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

 

X

 

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ödev

2

4

8

Ara Ödev

1

4

4

Final Ödevi

1

8

8

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

148

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6