• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 486
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, yeniliği yönetebilme becerilerini öğrenciye kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Stratejik ve operasyonel seviyede yenilik yönetiminde önemli unsurlar ve gerekli beceriler edinmek, dünyanın öndegelen şirketlerinden gerçek örneklere ve tecrübelere dayalı değişik yaklaşımlar öğrenmek

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru-Cevap 3. Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2. Ödev 3. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri
Yenilik yönetiminin önemini kavrar. 1,2,3 1,2,3
Yenilik yönetiminde gereken becerileri öğrenir. 2,3 1,2,3
Yaptığı bir çalışmanın sunumunu yapabilir. 2,3 2,3

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yenilik Yönetimi: Giriş Ünite 1
2 Ekonomi ve Piyasa Adaptasyonu Ünite 2
3 Firma içinde Yenilik Yönetimi Ünite 3
4 Yenilik ve Operasyon Yönetimi Ünite 4
5 Fikri Mülkiyet Yönetimi Ünite 5
6 Kurumsal Bilgi Yönetimi Ünite 6
7 Genel Tekrar  
8 Ara Sınav  
9 Stratejik İttifaklar ve Ağlar Ünite 7
10 Araştırma ve Geliştirme Yönetimi Ünite 8
11 Açık Yenilik ve Teknoloji Transferi Ünite 9
12 Yeni Hizmet Yeniliği Ünite 14
13 Genel Tekrar  
14 Proje Sunumları  
15 Proje Sunumları  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Trott, P., Innovation Management and New Product Development, 4th Ed.,  2008, Prentice-Hall.
Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Ödev, proje
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Ödev 1 10
Proje 1 10
Sunum 1 10
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1  

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

      X    
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.     X      
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir. X          
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir. X          
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır. X          
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.     X      
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.     X      
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.     X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 1 10 10
Proje ve Sunum Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
       
Toplam İş Yükü     146
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.84
Dersin AKTS Kredisi     6