• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 491
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Staj dersinin amacı, öğrencilerin teorik altyapılarını güçlendiren pratik bilgi ve uygulamaların yanı sıra, öğrencilerin idari becerilerini geliştiren profesyonel yönleri sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Öğrencilerin seçtikleri, başvurdukları ve kabul edildikleri bir şirkette 40 iş günü zorunlu stajları vardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2. Soru-Cevap
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
D:Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci pratik bilgiler edinir ve teorik altyapısını güçlendiren uygulamaları gözlemler. 1,5,7,8 2 D
2) Öğrenci, idari becerilerini geliştiren profesyonel yönleri öğrenir. 1,5,8 2 D
3) Öğrenci, üretim veya hizmet sektöründeki şirketlerin farklı departmanlarında yer alan çalışmalara katılma şansı elde eder. 3,4,5,6 2 D
4) Öğrenci iletişim becerilerini geliştirir. 2,8 2 D

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Stajla ilgili genel sorumlulukların aktarılması  
2 İşyerinde Aktif Staj  
3 İşyerinde Aktif Staj  
4 İşyerinde Aktif Staj  
5 İşyerinde Aktif Staj  
6 İşyerinde Aktif Staj  
7 İşyerinde Aktif Staj  
8 İşyerinde Aktif Staj  
9 İşyerinde Aktif Staj  
10 İşyerinde Aktif Staj  
11 İşyerinde Aktif Staj  
12 İşyerinde Aktif Staj  
13 İşyerinde Aktif Staj  
14 STAJ RAPORU TESLİMİ  
15 STAJ RAPORU TESLİMİ  
16 STAJ RAPORU TESLİMİ  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Yönetim, Pazarlama, Muhasebe ve Finans vb. Kitaplar.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Staj Kılavuzu.
Ödevler Proje Yönergeleri
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Staj Raporu 1 100
Toplam   100
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1  

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

      X  
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

    X    
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir.       X  
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

        X
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.     X    
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

    X    
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.     X    
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.     X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 0 0
Staj Raporu 1 370 370
Toplam İş Yükü     370
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,8
Dersin AKTS Kredisi     15