Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT 215
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Günümüzde internet, muazzam büyüklükteki pazarlama olanaklarını temsil ediyor. Bu dersin amacı, tüm dijital pazarlama süreçlerini desteklemek için kavramlar, teknikler ve en iyi uygulamalar hakkında kapsamlı bir rehber sağlamaktır. Amaç, öğrencileri, doğrudan pazarlama deneyimlerini, çalışmalarına girdi olarak kullanmaya teşvik ederek öğrenim düzeylerini artırmaktır

Dersin İçeriği: 

Web Sitesi Planlama ve Yaratma, Web Sitesi Başlatma, Google AdWords, Sosyal Medya Pazarlaması, Sosyal Medya Optimizasyonu, E-posta Pazarlama, Makaleler ve Blog Yazma

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) E-pazarlama kavramlarını çağdaş bağlamlarda farklı şirket / ürün / pazar durumlarında anlamak ve uygulamak için gerekli olan dijital pazarlama teknikleri, araçları ve yöntemleri hakkında bilgi ve anlayış. 2,3 1,2,3 A,B,C
2) Tüm öğrencilerden ilgili derste edindikleri bilgileri, dijital pazarlama kavramları ışığında pazarlama stratejileri geliştirmek ve değerlendirmek için kullanmaları beklenmektedir. 2,3 1,2,3 A,B,C
3) Tüm öğrenciler (a) e-pazarlamayı eylem halinde gözlemleyebilir ve yorumlayabilir; (b) kendi bilgilerini tüketici olarak eleştirel olarak değerlendirebilir; (c) e-pazarlamadaki araştırma konuları ve araçları ile tanışır.

 

2,4 1,2,3 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yeni Pazarlama Ortamının İlke ve Tetikleyicileri İlgili ünite ve makaleleler
2 Mikro ve Makro çevre: Dijital dünyadaki tüketiciler İlgili ünite ve makaleleler
3 Sanal Dünyalar için Strateji ve Modeller, Online Pazarlama. İlgili ünite ve makaleleler
4 Sosyal medya,  E-CRM ve ilişkiler İlgili ünite ve makaleleler
5 Dijital pazarlama araştırması ve e-pazarlama faaliyetlerinin kontrolü, E-Metrikler, web analitiği İlgili ünite ve makaleleler
6 Vize Sınavı  
7 Sosyal medya ve e-pazarlama pazarlamak, satmak ve yenilik yapmak İlgili ünite ve makaleleler
8 Müşteri Yönetimi İlgili ünite ve makaleleler
9 Oyundaki teknolojiler İlgili ünite ve makaleleler
10 E-fiyatlandırma ve E-markalamanın değeri, E-satın alma davranışı İlgili ünite ve makaleleler
11 Vaka Çalışması İlgili üniteler ve makaleleler
12 Amazon kültüründen Vaka Çalışması İlgili ünite ve makaleleler
13 Dijital Ekosistem, Dijital Bozulma ve Değişen İş Modelleri İlgili üniteler ve makaleleler
14 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, (2012) Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., Pearson.

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.     X      
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.   X        
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir. X          
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.       X    
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.       X    
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.       X    
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.     X      
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.       X