• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 245
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ekonomik gelişmelerde, finansal kaynakların dağıtımında ve ekonomik refah gibi konularda önemli uygulamaları olan finansal tablolar hakkında öğrencilere bilgi verilerek rekabet avantajı kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Finansal tablolar, trend analizi, kar analizi, finansal oranlar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4:Pratik 9: Simulasyon 12: Vaka Analizi 14: Kişisel Çalışma 15: Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Finansal tabloların hazırlanması 1,2,3,12 A
2) Finansal tablolardaki bilgilerin analizi 1,2,3,9,12,15 A
3) Finansal tablo analizi 1,3,9,12,15 A,B
4) Oran analizleriyle performans değerlendirilmesi 1,3,9,12,15,14 A,B

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri; Finansal Tablolar; Gelir Tabloları; Bilanço; Nakit Akış Tablosu Ders Kitabı
2 Muhasebe Prensipleri ve Uygulamaları, Karşılaştırmalı Finansal Tablo Analizi Ders Kitabı
3 Finansal Tablolardaki Oran Analizleri; Kar Analizi, Kısa Dönemli Likidite, Sermaye Yapısı ve Yeterliliği Ders Kitabı
4 Tahmin ve Proforma Tabloları Ders Kitabı
5 Kazanca Dayalı Analizler ve Değerlendirme Ders Kitabı
6 Finansal Hareketlerin Analiz Edilmesi; Muhtemel Pasifler; Emeklilik Primi; Dağıtılmayan Kazançlar Ders Kitabı
7 Yatırım Hareketlerinin Analiz Edilmesi; Hisse Senetleri; Alınacaklar; Stoklar Ders Kitabı
8 Ara Sınav           Ders Kitabı
9 Yatırım Hareketlerinin Analiz Edilmesi; Tesis Varlığı ve Doğal Kaynaklar; Soyut Varlıklar Ders Kitabı
10 İşletme Faaliyetlerinin Analiz Edilmesi; Gelir ve Kazanç; Tahakkuk Temelli Harcamalar Ders Kitabı
11 Şirketlerarası Yatırımlar; İşletme Kombinasyonları; Konsolide Mali Tablolar Ders Kitabı
12 Uluslararası Aktiviteler, Uluslararası Muhasebe; Döviz Çevrimi Ders Kitabı
13 Tekrar Ders Kitabı
14 Final Sınavı  Ders Kitabı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Financial Statement Analysis, Bernstein, Wild, 6th ed., McGraw Hill
Diğer Kaynaklar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 50
Ara Ödev 1 20
Final Ödevi 2 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAMA KATKISI
No Programın Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.   X        
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.   X        
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir.       X    
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir. X          
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.   X        
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.     X      
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.   X        
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.   X        

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Vize Sınavı 2 3 6
Ödev 2 5 10
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     131
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,24
Dersin AKTS Kredisi     5