Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 404
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Finansal durum tablolarına genel bakış, bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal tabloların genel tahlili, fon akışı ve genel sermaye değişim tablolarının düzenlenmesi, tahlil sonuçlarını değerleme ve rapor yazılması bu ders kapsamında incelenir.

Dersin İçeriği: 

Finansal tabloların hazırlanışının kavranması, varlıkların oransal analizinin anlaşılması      , sermayenin oransal analizinin anlaşılması, finansal yapının oransal analizinin anlaşılması, karlılık analizinin anlaşılması, dinamik yapıdaki tabloların hazırlanması ve yorumlanmasının kavranması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 12: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dinamik yapıdaki tabloların hazırlanması ve yorumlanmasının kavranması.   1,2,3 A,C
2) Karlılık analizinin anlaşılması   1,2,3 A,C
3) Finansal yapının oransal analizinin anlaşılması   1,2,3 A,C
4) Sermayenin oransal analizinin anlaşılması   1,2,3 A, B, C
5) Finansal tabloların hazırlanışının kavranması   1,2,3,12 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Tablolar Analizine Giriş  
2 Finansal Tabloların Hazırlanış Amacı ve Dikkat Edilecek Hususlar  
3 Temel Finansal Tablolar  
4 Temel Finansal Tablolar  
5 Uluslararası Muhasebe Standartları  
6 Finansal Tabloların Analizi  
7 Finansal Tabloların Analizinin Hedefleri  
8 Ara Sınav  
9 Karşılaştırmalı Analiz (Yatay Analiz)  
10 Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)  
11 Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analizi)  
12 Oran Yöntemi ile Analiz  
13 Finansal Yapı Analizinde Kullanılan Oranlar  
14 Faaliyet Oranları  
15 Karlılık Oranları  
16 Final  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Schoenebeck, K. P., & Holtzman, M., Interpreting and analyzing financial statements. Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar -

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Sınıf İçi Çalışma 2 15
Ödev 2 15
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.          
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

         
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir.          
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

         
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.          
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.          
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.          
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.          

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Sınıf İçi Çalışma Süresi 2 6 12
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 6 12
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     158
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,32
Dersin AKTS Kredisi     6