Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 389
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dijital dönüşüm ve dijital dönüşümü oluşturan faktörler hakkında bilgilendirmek, başta endüstri 4.0 olmak üzere dijital dönüşüm sürecinin, işletme yönetim ve organizasyonlarına etkisi hakkında farkındalık sağlamak, dijital dönüşüm kapsamındaki yeni teknolojileri ve trendleri anlatmak ve işletmelerde kurumsal performans açısından sürdürülebilir dijital dönüşüm kültürü için kritik noktaları aktarmak.

Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında şu konulara değinilecektir. Dijital Dönüşüm kavramı, Dijital Dönüşüm-İnovasyon İlişkisi ve Dijital Dönüşümü oluşturan faktörler, İşletmelerin Dijital Dönüşüm Önündeki Engelleri, Endüstri 4.0 ve Özellikleri, Dijital Dönüşüm ile İlgili Metodolojiler, Yeni Teknolojiler ve Trendler(Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve Diğerleri),Dijital Dönüşüm ve İşletme İş Yapış Modellerine Etkisi, Dijital Dönüşüm Sürecine İlişkin Kurum Ziyareti ve Uzman Konuk ile Soru-Cevap Seansı, Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm Kültürü Oluşturma, İş’in Geleceği ve Dijital Dönüşüm ile İlgili Gelecek Senaryoları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dijital dönüşümü etkileyen faktörler ve dijital dönüşümün önündeki engellerin tespiti 2,3 1,2,3 A,B,C
2) Dijital dönüşüm metodolojilerinin anlaşılması 2,3 1,2,3 A,B,C
3) Yeni teknolojilerin gelişimi ve teknoloji trendlerin yorumlanması 2,4 1,2,3 A,B,C
4) İş hayatının geleceği ve dijital dönüşüm trendleri ile ilgili öngörüsü 2,4 1,2,3 A,B,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dijital Dönüşüme Giriş: Terminoloji  
2 Dijital Dönüşümü Etkileyen Faktörler ve Dijital Dönüşümün Önündeki Engeller İlgili ünite ve makaleleler
3 Endüstri 4.0 ve Özellikleri İlgili ünite ve makaleleler
4 Dijital Dönüşüm Metodolojileri: Temel Bilgiler İlgili ünite ve makaleleler
5 Dijital Dönüşüm Metodolojileri: Temel Bilgiler İlgili ünite ve makaleleler
6 Yeni Teknolojilerin Gelişimi ve Teknoloji Trendleri (Büyük Veri)  
7 Yeni Teknolojilerin Gelişimi ve Teknoloji Trendleri (Yapay Zeka, Makine ve Derin Öğrenme) İlgili ünite ve makaleleler
8 Yeni Teknolojilerin Gelişimi ve Teknoloji Trendleri (Nesnelerin İnterneti - IoT) İlgili ünite ve makaleleler
9 Yeni Teknolojilerin Gelişimi ve Teknoloji Trendleri (AR / VR) İlgili ünite ve makaleleler
10 Yeni Teknolojilerin Gelişimi ve Teknoloji Trendleri (Dağıtılmış Defter Teknolojileri) İlgili ünite ve makaleleler
11 Dijital Ekosistem, Dijital Bozulma ve Değişen İş Modelleri İlgili üniteler ve makaleleler
12 * Şirket Ziyaretleri (Öğrencilerin yeni teknolojilerin gerçek hayatta nasıl kullanıldığını görebilmleri için dijital dönüşüm sürecindeki şirketler ziyaret edilecektir) İlgili ünite ve makaleleler
13 Sürdürülebilir Bir Dijital Dönüşüm Kültürü Oluşturmak İlgili üniteler ve makaleleler
14 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları The Digiral Matrix: New Rules for Business Transformation Through Technology, Venkat Venkatraman

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.     X      
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.   X        
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir. X          
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.       X    
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.       X    
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.       X    
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.     X      
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.       X