• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 416
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandıran ve performansı sürekli artırma olanağı sağlayan ISO 9001 revizyonunun önemini lisans öğrencilerinin anlamasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç  yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri esas alınarak hazırlanan  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyeti ve geçerli yasal şartların  sağlanması

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev C: Öğrenci Sunumları D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1,2,6,9 1,2,3 A, B, D
  1,2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,12 A, B, D
            1,2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,12 A, B, D
                    1,4,6,9,10 1,2,3,12 A, B, D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1

Kalite Kavramları ve Tarihçe

 

2

Standart ve standardizasyon

 

3

ISO 9000 Standartları Serisi

 

4 ISO 9001:2015 Standardına Geçiş Zaman Çizelgesi

 

5

Karşılaştırma Tablosu (ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015)

 

6

Kalite Yönetim Prensipleri

 
7

ISO 9001:2015 KYS Standardı şartları

 

8

Ana Başlıklar

 

9

Standart Maddeleri

 

10

Vize

 

11

Toplam Kalite Yönetimi

 

12

Belge Sahibi Firmalar Nasıl Hazırlanabilir?

 

13

Kalite Yönetim Sistemi’ni Yeni Kuracak Firmalar Nasıl Hazırlanabilir?

 

14

Vaka Çalışması

 

15

Final

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

KalDer kaynakları vaka çalışmaları

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders notları dersin koordinatörü tarafından paylaşılacaktır
Ödevler Vaka çalışmalarının analiz ve sonucu
Sınavlar Sınıf içi yazılı sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınavı 1 40
Örnek Olaylar ve Projeler 2 50
Sınıf içi Katılım 3 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıliçinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir. X          
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.     X      
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.   X        
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.         X  
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.       X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X      
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         X  
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X    
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.     X      
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.     X      
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X    
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.         X  
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Miktar Süre
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftasını içerecek şekilde: 16x Toplam ders saati) 16 3 48
Ara sınav 1 40 40
Quiz 1 40 20
Final 1 50 40
Toplam İş Yükü     152
Toplam İş Yükü / 25 (Saat)     6,08
Ders AKTS Kredisi     6