• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 403
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ders, iç denetimle ilgili temel bilgilerin öğretilmesini ve bir işletmenin iç kontrol süreçlerinin incelenerek öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav, B. Sunum, C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Proje yönetimi ile ilgili kavramları inceler.   1,2,3 A,B,C
2.Proje yönetiminin birbirinden farklı boyutlarını tartışır.   1,2,3 A,B,C
3.Projeleri planlar, düzenler, uygular, kontrol eder.   1,2,3 A,B,C
4.Yaptığı bir çalışmanın sunumunu yapabilir.   2,3 B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İç Denetime Giriş  
2 Kurumsal Yönetim  
3 Risk Yönetimi ve İç Kontrol  
4 İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi  
5 İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi (Devam)  
6 İç Denetim Uygulama İlkeleri - Denetim Süreci  
7 İç Denetim Uygulama İlkeleri - Denetim Süreci (devam)  
8 İç Denetim Uygulama İlkeleri - Raporlama  
9 Vize Sınavı  
10 İç Denetçiler İçin Örgütsel İletişim Becerileri  
11 Bilgi Teknolojileri Denetimi  
12 Etik, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk  
13 Hile Riskleri ve Denetimi  
14 İç Denetimde Kalite Güvencesi ve Gözden Geçirme  
15 Bir İç Denetçinin Kariyer Yolu (Kariyer yolunda ilerlerken dikkat edilmesi gereken hususlar ve ÖZ GELECEK tasarımı)  
16 Final Sınavı  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 40
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1  

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

         
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

         
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir.          
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

         
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.          
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

         
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.          
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     166
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,64
Dersin AKTS Kredisi     6