Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Üniversitemiz, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal (minor) programında öğrenim görme olanağı tanınmaktadır. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden yan dal yapmak isteyenler en erken üçüncü dönemin başında en geç altıncı dönemin başında ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurabilmektedir.

Yandal programlarına başvuru için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Üniversitemizde genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan öğrenciler yandal programlarına tam burslu olarak kayıt yaptırabilirler.

Yan dal programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri, denk dersleri ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü  imzalanması ve bu protokolün üniversitemiz senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir. Yan dal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden ulaşılabilir.

Öğrenci yan dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve aşağıdaki dersleri alarak yan dal programını tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.  

 

Yeni Müfredat
Dersler T U L Y A
BBA 101 İşletmeye Giriş 3 0 0 3 7
BBA 102 Yönetimin Temelleri 3 0 0 3 5
AFN 214 Finansın Temelleri 3 0 0 3 6
BBA 244 Finansal Muhasebenin Temelleri 3 0 0 3 5
BBA 245 Finansal Muhasebei 3 0 0 3 5
BBA 261 Pazarlama İlkeleri 3 0 0 3 6
AFN 311 İşletme Finansı 3 0 0 3 6
BBA 364 Pazarlama Yönetimi 3 0 0 3 6
            24